Ga naar de inhoud

Hulp bij het huishouden

Iedereen wil zo lang mogelijk thuis wonen, maar soms kan iemand door ziekte, beperking of ouderdom het huishouden niet zelf doen. Wanneer niemand in uw omgeving het van u over kan nemen, is hulp bij het huishouden een oplossing. Het is een voorziening uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). 

Maatwerk

Het aantal uren dat iemand ondersteuning krijgt, is voor elk huishouden anders. Het resultaat telt en dat is een schoon en leefbaar huis. U hebt daarover een gesprek met iemand van de gemeente. U mag iemand bij het gesprek vragen. Bijvoorbeeld een familielid, vrienden of een ouderenadviseur. Tijdens het gesprek kijken we of u mensen in de buurt hebt die u kunnen helpen. Of dat er in uw gezin anderen zijn van wie we mogen verwachten dat ze helpen.

Hulp in natura

U kunt de gemeente vragen de hulp voor u te regelen. Dan krijgt u zogenaamde hulp in natura van organisaties waarmee de gemeente een contract heeft. De gemeente stelt samen met u een plan van aanpak op. Het resultaat daarvan moet zijn dat u in een schoon en leefbaar huis woont en dat uw kleding schoon en draagbaar is. U vertelt ook wat u zelf kunt doen. En of er mensen zijn in uw omgeving die u ergens mee kunnen helpen. 

De zorgaanbieder komt bij u thuis en maakt concrete afspraken met u over de werkzaamheden. De thuiszorgaanbieder stelt samen met u een concreet ondersteuningsplan op. Daarin staat welke werkzaamheden nodig zijn, hoe vaak de thuiszorgaanbieder die uitvoert en welke tijd daarvoor gemiddeld nodig is. De thuiszorgaanbieder moet zich houden aan de regels die onafhankelijk en objectief zijn vastgesteld. 

Bel naar de gemeente voor een gesprek over hulp bij het huishouden: (073) 615 51 55.

Persoonsgebonden budget

Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunt u zelf hulp bij het huishouden regelen en betalen.

Eigen bijdrage

Afhankelijk van de hoogte uw inkomen, betaalt u zelf ook een deel van de kosten. U krijgt hierover automatisch bericht van het Centraal Administratiekantoor (CAK). Bereken op de website van het CAK uw eigen bijdrage.

Zorgcoöperatie Den Bosch

Veel mensen kunnen langer thuis blijven wonen dankzij de hulp van mantelzorgers. Maar soms is de combinatie van een eigen huishouden én mantelzorgtaken zwaar. Daarom ondersteunt Zorgcoöperatie Den Bosch mantelzorgers bij hun zorgtaken. Onder meer met ondersteuning bij huishoudelijke taken of tuinonderhoud.

Bent u mantelzorger en staat u geregistreerd bij Mantelzorg Farent? Dan kunt u maximaal 2,5 uur per week hulp inkopen als ondersteuning bij uw eigen huishouding of bij degene voor wie u zorgt. Ook kunt u maximaal 4 keer per jaar (maximaal 10 uur per keer) tuinonderhoud aanvragen. Op de website van Zorgcoöperatie Den Bosch staat hoe u een aanvraag kunt indienen.

Mantelzorger

Ga voor meer informatie naar de pagina Mantelzorg.