Ga naar de inhoud

Ruimtelijke onderbouwing Orthen 53A

De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft een verzoek om medewerking ontvangen aan de bouw van een woongebouw. Het bouwvoornemen houdt de bouw van 22 appartementen met een oppervlakte kleiner dan 40 m² in. De appartementen worden gebouwd voor het sociale segment. 

Dit plan past niet binnen het geldende bestemmingsplan. Voor het plan is het voeren van een uitgebreide afwijkingsprocedure nodig. 

Ter voorbereiding daarop voert de gemeente een inspraakprocedure. Iedereen heeft dan de mogelijkheid om op het plan te reageren. De concept ruimtelijke onderbouwing en het concept bouwplan liggen volgens de gemeentelijke Inspraakverordening vanaf 22 mei 2018 vier weken ter inzage in het Stadskantoor. 

De aanvraag omgevingsvergunning kunt u inzien door hiervan een digitaal exemplaar aan te vragen. Ga daarvoor naar de webpagina Omgevingsvergunning. Hier leest u hoe u het digitale bouwplan kunt aanvragen. Dat gaat via e-mail.

Tijdens de inspraaktermijn vindt op 29 mei 2018 een inloopavond over het bouwplan plaats.