Ga naar de inhoud

Woningbouw Brugstraat 61a Vinkel

Transportbedrijf H. van den Berg BV heeft jarenlang een transportbedrijf gehad op het perceel Brugstraat 61A. Recentelijk heeft het bedrijf haar activiteiten op de locatie beëindigd. De eigenaar van het perceel, MVDB Holding, heeft tegelijkertijd bij de gemeente verzocht het perceel te herontwikkelen naar woningbouw.

Het plan bestaat uit de bouw van 8 grondgebonden woningen. Ook wordt het bestaande buurthuis op het perceel behouden, waarbij op de verdieping een nieuw appartement gepland is. De nieuwe wijk wordt landschappelijk ingepast voor een goede overgang naar het landelijk gebied. De bestaande woning Brugstraat 61 wordt van bedrijfswoning omgezet naar reguliere woning.

Planlocatie

De locatie bevindt zich aan het dorpslint in het zuidwestelijk deel van Vinkel. Het perceel grenst aan de oostzijde direct aan het landelijk gebied. Op een kleine afstand staat de Vinkelse Molen, die in opbouw is. Ook is de uitbreidingswijk Vinkel-Zuid zichtbaar vanaf de planlocatie.

Wilt u reageren op het ontwerpbestemmingsplan?

Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt vanaf 27 mei 2019 gedurende zes weken ter inzage. In de periode dat een ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, kan iedereen hierop schriftelijk of mondeling een zienswijze bij de gemeenteraad indienen. Wilt u reageren op het ontwerpbestemmingsplan?

  • Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar: De gemeenteraad van ‘s-Hertogenbosch, Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch. Graag onder vermelding van zaaknummer 9024566.
  • Ook is het mogelijk om uw zienswijze digitaal in te dienen met DigiD. U kunt daarvoor naar het digitale formulier (ook via de URL: www.s-hertogenbosch.nl/digitalezienswijze).
  • Wilt u mondeling een zienswijze naar voren brengen? Hiervoor kunt u terecht bij de heer Helming, tel. (073) 615 53 92.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken ter inzage in het Stadskantoor. Ook vindt u de stukken op de projectpagina op Ruimtelijkeplannen.nl via de link onderaan deze pagina.