Ga naar de inhoud

Uitslag verkiezingen Provinciale Staten

Hieronder vindt u een overzicht van de processen verbaal van de stembureaus. Het proces verbaal geeft de uitslag van het betreffende stembureau weer. De processen verbaal zijn genummerd op basis van het nummer van het stembureau. Achter het nummer van het stembureau staat de omschrijving  van de locatie en de afkorting van de verkiezing waar het proces verbaal betrekking op heeft. Bijvoorbeeld: 1. Stadskantoor PS19. Het betreft dan stembureaunummer 1, dat zitting heeft op het stadskantoor. Het betreft het proces verbaal van de verkiezing van de leden van provinciale staten 2019.

De processen verbaal liggen ook ter inzage op het stadskantoor in ’s-Hertogenbosch. Wilt u deze inzien? Neem dan contact op met het team verkiezingen via 073-615 5155.

Het proces verbaal met de uitslag van de gehele gemeente vindt u hieronder.

Een overzicht van het aantal uitgebrachte stemmen per stembureau per kandidaat vindt u hieronder.