Bodeminformatie

Bodeminformatie hebt u soms nodig bij de aan- en verkoop van een stuk grond (perceel). Ook bij de aanvraag van een omgevingsvergunning. 

Aanvragen bodeminformatie inwoners

Bodeminformatie voor het kopen of verkopen van grond, of voor onderzoek of werkzaamheden binnen de gemeente ’s-Hertogenbosch, kunt u aanvragen via het digitaal contactformulier van de afdeling Leefomgeving. Bij de aanvraag voor bodeminformatie graag de bevoegd gezag codes vermelden (DB/NB-nummers). Als deze bekend zijn, zijn ze op te zoeken op de website van bodemloket.

Gegevens bodeminformatie

We kijken bij een aanvraag om bodeminformatie naar de volgende gegevens:

  • Zijn er gegevens bekend over het (eerdere) gebruik van het stuk grond?
  • Zijn er ondergrondse olietanks aanwezig of aanwezig geweest?
  • Zijn er bodemonderzoeken uitgevoerd?
  • Is de bodem gesaneerd?

Afhandeling aanvraag bodeminformatie

Binnen 5 werkdagen krijgt u informatie die op dat moment bij ons bekend is. De bodemgegevens krijgt u via e-mail.

Meer informatie

Wilt u meer weten over verontreiniging van de bodem binnen de gemeente ’s-Hertogenbosch? Stuur dan een e-mail via het digitaal contactformulier van de afdeling Leefomgeving.