Ga naar de inhoud

Huisnummer aanvragen

Alle woningen krijgen een (huis)nummeraanduiding, maar ook bedrijfspanden, standplaatsen en ligplaatsen. Als het (ver)bouwen van een pand gevolgen heeft voor de huisnummering, kunt u een huisnummer aanvragen of laten wijzigen.

Automatisch toekennen huisnummer

In de volgende situaties hoeft u geen huisnummer aan te vragen, omdat de gemeente dit automatisch regelt:

  • Bij verlening van een omgevingsvergunning (bouwen).
  • Bij verlening van een splitsingsvergunning/samenvoeging.
  • Bij het vaststellen van een nieuw vergunde stand- of ligplaats.

Aanvraagformulier huisnummer

Wilt u een huisnummer aanvragen, wijzigen of intrekken? Vul het aanvraagformulier huisnummer (pdf) in en stuur het met bijbehorende tekeningen/schetsen terug via e-mail bag@s-hertogenbosch.nl of per post. 

Kosten

Het aanvragen van een huisnummer is gratis.

Huurtoeslag

 

Het aanvragen, wijzigen of intrekken van een huisnummer kan gevolgen hebben voor uw huurtoeslag. Meer informatie hierover kunt u lezen op de volgende pagina van de Belastingdienst: