Betaling bijstandsuitkering

Ontving u op 1 januari 2014 een bijstandsuitkering? Dan krijgt u de bijstand uiterlijk de laatste werkdag van de maand op uw bankrekening gestort. Kwam u ná 1 januari 2014 in de bijstand? Dan ontvangt u uw uitkering uiterlijk de 15e van de maand.

Hoogte bijstand

De hoogte van een bijstandsuitkering is afhankelijk van uw leeftijd en leefsituatie. Meer informatie over de berekening vindt u op de website van de Rijksoverheid. 

Vakantiegeld bijstand

De gemeente maakt het gereserveerde vakantiegeld over in de maand juni. Als uw bijstandsuitkering voor die datum eindigt, krijgt u eerder uitbetaald. 

Houd er rekening mee dat uw bank meestal nog twee werkdagen nodig heeft om uw uitkering/vakantiegeld van de gemeente bij te schrijven op uw rekening. De betaling van uw uitkering kan al hebben plaatsgevonden, maar door uw bank nog niet volledig verwerkt en daarom ook nog niet zichtbaar op uw bankrekening.

Jaaropgave bijstand

Eind februari ontvangt u van de gemeente een jaaropgave. Deze hebt u nodig voor uw belastingaangifte. Bewaar de jaaropgave dus goed. 

Wijzigingen

Hebt u een nieuw bankrekeningnummer? Of wilt u andere gegevens wijzigen? Kijk dan op de pagina Doorgeven wijzigingen bijstandsuitkering voor meer informatie over het doorgeven van wijzigingen. 

Terugbetaling bijstand

Teveel ontvangen uitkering moet u terugbetalen. Probeer dit te doen in het kalenderjaar waarin de schuld is ontstaan. Daarna kan het bedrag namelijk hoger worden, omdat de gemeente er belasting over moet afdragen. Neem voor meer informatie over terugbetaling contact op met uw werkconsulent van Weener XL.

Betalingen van uitkeringen in 2022

Mensen die na 1 januari 2014 een uitkering ontvangen:

 Bijschrijving bank/giroBezorging specificaties
December 2021maandag 10 januari 2022donderdag 13 januari 2022
Januari 2022donderdag 10 februari 2022dinsdag 15 februari 2022
Februari 2022donderdag 10 maart 2022dinsdag 15 maart 2022
Maart 2022dinsdag 12 april 2022vrijdag 15 april 2022
April 2022woensdag 11 mei 2022maandag 16 mei 2022
Mei 2022maandag 13 juni 2022donderdag 16 juni 2022
Juni 2022dinsdag 12 juli 2022vrijdag 15 juli 2022
Juli 2022donderdag 11 augustus 2022dinsdag 16 augustus 2022
Augustus 2022dinsdag 13 september 2022vrijdag 16 september 2022
September 2022donderdag 13 oktober 2022dinsdag 18 oktober 2022
Oktober 2022vrijdag 11 november 2022woensdag 16 november 2022
November 2022dinsdag 13 december 2022vrijdag 16 december 2022

Mensen die vóór 1 januari 2014 een uitkering ontvangen:

 Bijschrijving bank/giroBezorging specificaties
Januari 2022dinsdag 25 januari 2022vrijdag 28 januari 2022
Februari 2022donderdag 24 februari 2022dinsdag 1 maart 2022
Maart 2022vrijdag 25 maart 2022woensdag 30 maart 2022
April 2022dinsdag 26 april 2022maandag 2 mei 2022
Mei 2022vrijdag 27 mei 2022dinsdag 31 mei 2022
Juni 2022maandag 27 juni 2022donderdag 30 juni 2022
Juli 2022woensdag 27 juli 2022maandag 1 augustus 2022
Augustus 2022vrijdag 26 augustus 2022woensdag 31 augustus 2022
September 2022dinsdag 27 september 2022vrijdag 30 september 2022
Oktober 2022donderdag 27 oktober 2022dinsdag 1 november 2022
November 2022vrijdag 25 november 2022woensdag 30 november 2022
December 2022dinsdag 20 december 2022vrijdag 23 december 2022