Fraude bijstandsuitkering

Uitkeringen moeten terechtkomen bij mensen die daar recht op hebben. Fraude wordt daarom streng bestraft. Houdt u zich niet aan de regels, dan fraudeert u. Ook als u onbewust niet aan uw verplichtingen voldoet. 

Boete

Bij het overtreden van de uitkeringsregels moet u het teveel ontvangen geld terugbetalen. Datzelfde bedrag krijgt u daarnaast als boete opgelegd.

Voorkom fraude

Geef wijzigingen altijd door, ook al denkt u dat deze geen invloed hebben op uw uitkering. Wees daarom alert bij veranderingen in uw huishouden, adresgegevens, werkzaamheden, vermogen of inkomsten. Neem bij twijfel altijd contact op met Weener XL of uw consulent. 

Fraude melden

Vermoedt u dat iemand in uw omgeving fraudeert? U kunt een (anonieme) melding doen via (073) 615 91 52 of het digitaal formulier