Participatiewet

De gemeente ondersteunt mensen bij het vinden van werk en inkomen. Sinds 1 januari 2015 is dit vastgelegd in de Participatiewet. Door deze nieuwe wet vervallen de Wet Werk en Bijstand (WWB), de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) en een gedeelte van de Wet Werk en Arbeidsondersteuning Jonggehandicapten (Wajong) vervallen.

Doel participatiewet

Het doel van de Participatiewet is dat iedereen met een uitkering snel (weer) aan het werk gaat. De gemeente kijkt naar ieders vermogen om bij te dragen aan de samenleving. Het gemeentelijk werk-ontwikkelbedrijf Weener XL is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet. 

Veranderingen WSW

Iedereen die vóór 1 januari 2015 al een dienstverband via de WSW had, houdt zijn rechten en plichten.

Veranderingen Wajong

Doel van de Participatiewet is mensen aan het werk te helpen. Sinds 1 januari 2015 geldt dit ook voor mensen met een arbeidsbeperking. Zij komen niet meer in de Wajong terecht, maar kunnen zich wenden tot de gemeente. De Wajong is er 1 januari 2015 alleen nog voor jongeren met een ziekte of handicap die nooit meer kunnen werken. Meer informatie over de gevolgen voor de Wajong vindt u op de website van Rijksoverheid.

Veranderingen voor jongeren

De jongeren die wel kunnen werken hebben mogelijk recht op een bijstandsuitkering. Zij kunnen daarvoor terecht bij de gemeente in ’s-Hertogenbosch, bij Weener XL. Dit geldt ook voor jongeren die nog studeren en een beperking hebben. Zij kunnen recht hebben op een Individuele Studietoeslag. Lees meer over de Individuele Studietoeslag op de website van de Rijksoverheid.