Ga naar de inhoud
Logo van Gemeente 's-Hertogenbosch

Persoonsgebonden budget

Een persoonsgebonden budget (pgb) is een geldbedrag waarmee u zelf uw zorg of ondersteuning kunt regelen. Voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn dat hulp bij het huishouden, hulpmiddelen, begeleiding, kortdurend verblijf en beschermd wonen. In de Jeugdwet gaat het om persoonlijke verzorging, begeleiding, kortdurend verblijf en de voormalige provinciale jeugdzorg en GGZ, waaronder pleegzorg en verblijf. 

Hulp in natura of pgb

U kunt de gemeente vragen voor u zorg, begeleiding of ondersteuning te regelen. Dat heet ‘zorg in natura’. Kiest u voor een pgb? Dan regelt u alles zelf en hebt u dus de vrijheid om zorg of ondersteuning in te kopen. Met het pgb koopt u in bij een professionele zorgverlener, een zzp’er of iemand uit uw eigen sociale netwerk. Bijvoorbeeld ouders, een familielid of buren. 

Voorwaarden

Voor een pgb van de gemeente hebt u een beschikking nodig op basis van de Wmo of de Jeugdwet. Dat is een officiële brief van de gemeente waarin het besluit staat dat u recht hebt op ondersteuning. U moet ook in staat zijn om het budget zelf te beheren, zelf zorg in te kopen, zorgverleners aan te sturen en de kwaliteit te bewaken. U mag iemand machtigen om dit voor u te doen. De zorg die u inkoopt moet passen bij uw persoonlijke situatie en bij wat u wilt bereiken. 

Plan van aanpak

U maakt met de gemeente afspraken over de ondersteuning die u nodig hebt en wat u met die ondersteuning wilt bereiken. Deze afspraken leggen we vast in een plan van aanpak. Daarin staat bijvoorbeeld hoe u de zorgt regelt, bij wie u de zorg in koopt met het pgb en wat het resultaat moet zijn.

Uitgaven en betalingen

De gemeente maakt uw pgb over naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB beheert uw budget en betaalt uw zorgverlener(s). U kunt uw saldo en betalingen bekijken op de website van de SVB via 'Mijn PGB'. Voor het beheer van uw budget heeft de SVB de zorgovereenkomst(en) nodig. Meer informatie over de betalingen en declaraties vindt u op dezelfde pagina.

Tarieven en hoogte

In de tabel onderaan deze pagina ('Downloads') staat een overzicht van alle pgb-tarieven. Dat zijn de maximale bedragen die u uit mag geven aan ondersteuning voor Wmo of jeugd. 

Bestedingen

U mag het pgb besteden aan de ondersteuning waarvoor het is bedoeld. Van het pgb-budget mag u 1,5% vrij besteden met een minimum van € 250,00 en een maximum van € 1.250,00. Het is bedoeld voor kleine uitgaven die te maken hebben met het pgb. Maar ook voor arbeidsbemiddeling door een organisatie die het Per Saldo Keurmerk heeft.

Eigen bijdrage

Het kan zijn dat u een deel van de zorgkosten zelf moet betalen. Dat noemen we de ‘eigen bijdrage’. U betaalt de eigen bijdrage over elke dag dat u zorg ontvangt tot de dag dat deze stopt. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen, vermogen, leeftijd en gezinssamenstelling. Hoe en wanneer u moet betalen kunt u vinden op de website Centraal Administratiekantoor (CAK). U ontvangt ook elke 4 weken de rekening van het CAK. Hebt u een minimum inkomen en geen spaargeld? Dan hoeft u zelf niets te betalen. Maak op de website van het CAK een proefberekening. Voor een pgb vanuit de Jeugdwet betaalt u géén eigen bijdrage.

Bent u al bekend bij ons?

Hebt u op dit moment al een persoonsgebonden budget? Dan kunt u op verzoek van uw contactpersoon het evaluatieformulier (pdf) invullen. Loopt uw voorziening binnenkort af? Vul dan het formulier Verzoek om nieuwe ondersteuning (pdf) in.