Ga naar de inhoud

Garantverklaring en legalisatie handtekening

Om een visum (pdf) te krijgen, hebben niet-Europeanen die kort in Nederland willen verblijven een garantverklaring nodig. Met een garantverklaring geeft u aan dat u garant staat voor de buitenlandse bezoeker. De garantverklaring is maximaal 3 maanden geldig. Alle informatie over garantstelling vindt u op de website van de IND.

Aanvragen en meenemen

  • Vul het formulier Bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking (pdf) in of bel de Immigratie- en Naturalisatiedienst om het te laten toesturen: (088) 0430430.
  • Onderteken het formulier nog niet! U moet eerst uw handtekening laten legaliseren. Hiermee bewijst u dat uw handtekening op een document echt van u is. Bent u getrouwd of hebt u een geregistreerd partnerschap? Dan moet uw partner zijn of haar handtekening ook laten legaliseren. Maak voor de legalisatie van uw handtekening(en) een afspraak.
  • Breng het ingevulde formulier en uw geldig paspoort of rijbewijs mee naar de afspraak. Getrouwd of geregistreerd partnerschap? Uw partner moet ook bij de afspraak zijn. 
  • Stuur het ondertekende formulier naar de bezoeker die het visum moet aanvragen.

Kosten

Per aanvraagformulier kunt u 1 persoon uitnodigen. De kosten voor het legaliseren van een handtekening vindt u in de legesverordening 2020 op de website van Overheid.nl.

Waarmerken kopie

De gemeente waarmerkt een kopie van uw Nederlands paspoort, identiteitskaart, verblijfsvergunning of ander document. Hiermee bewijst u dat de kopie gelijk is aan het originele document. Dit is soms nodig, bijvoorbeeld als u het origineel liever niet uit handen geeft.

Is het document makkelijk te dupliceren? Of kunt u met het document naar de vragende instantie? Dan waarmerkt de gemeente het niet. De gemeente waarmerkt alleen als u de noodzaak ervan bewijst. Bijvoorbeeld met een brief van de vragende instantie. Maak voor het waarmerken van een kopie altijd een afspraak.

Let op: diploma’s en getuigschriften worden gewaarmerkt door de instelling die het document heeft afgegeven. Of door Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).