Bouw- en sloopafval

Voor meer informatie over de verwerking van bouw- en sloopafval kunt u terecht op de website van de Afvalstoffendienst