Ga naar de inhoud

Jeugdhulp

Alle kinderen hebben het recht om veilig, gezond en in hun eigen omgeving op te groeien. Soms is daar extra zorg of bescherming bij nodig. Samen zoeken we naar de beste oplossing. We kijken naar wat u zelf kunt en hoe familie, bekenden of vrijwilligers u kunnen helpen. Waar nodig schakelen we professionele hulp in.

Waar kunt u terecht?

Hebt u algemene vragen of zorgen over (het gedrag van) uw kind? Stel deze aan jeugdprofessionals die uw kind al kennen. Denk aan medewerkers van het consultatiebureau, de leerkracht op school of uw huisarts. Is dit niet voldoende en is er meer hulp nodig? Bel dan met Koo (073 – 206 88 88) of kijk op kijkopkoo.nl. Bent u professional? Dan kunt u het overdrachtsformulier gebruiken. Stuur dit per e-mail naar algemeenkoo@kijkopkoo.nl

Is meer onderzoek of gespecialiseerde jeugdhulp nodig?

Dan verwijzen de jeugdprofessionals en/of Koo u door naar de jeugdconsulenten of het Sociaal wijkteam van de gemeente. Er volgt dan een gesprek. Ze onderzoeken met u de hulpvraag en uw eigen mogelijkheden. Ook kijken ze of eventueel andere voorzieningen nodig zijn. Ze kunnen snel hulp in gang zetten. De medewerkers geven zelf geen ondersteuning, maar halen er andere professionele hulp bij als dit nodig is.

Als het nodig is, maakt u samen met een medewerker Jeugd van het Sociaal wijkteam een ondersteuningsplan Voor uzelf en/of voor andere gezinsleden. In het ondersteuningsplan staat hoe u werkt aan oplossingen: zelf, samen met uw omgeving, met vrijwilligers in uw wijk of met specialistische jeugdhulp, bijvoorbeeld Jeugd-GGZ. 

Wilt u dat er iemand aanwezig is bij dit gesprek? Dan kunt u een familielid, vriend of kennis vragen. U kunt ook gebruik maken van een gratis onafhankelijke cliëntondersteuner. Bel hiervoor naar Koo (073 – 206 88 88).

Individuele voorziening

Kan de hulpvraag alleen met inzet van professionele hulp worden opgelost? Dan hebben we het over een individuele voorziening. Deze kunnen we toekennen door inzet van hulp in natura (HIN) of een persoonsgebonden budget (Pgb). Bij HIN maakt u gebruik van jeugdhulp van door de gemeente gecontracteerde aanbieders, bij Pgb koopt u zelf de jeugdhulp in bij een door uzelf gekozen zorgaanbieder. U moet dan motiveren waarom jeugdhulp in natura niet passend is. De jeugdconsulent of het Sociaal wijkteam zorgt dat u een beschikking krijgt.

Klacht/vertrouwenspersoon

Soms bent u het niet eens met de manier waarop de gemeente u behandelt. In deze situatie kunt u een klacht indienen. Komt u er niet uit met uw contactpersoon bij de gemeente? Dan kunt u ook contact opnemen met de vertrouwenspersoon. Dit geldt ook voor problemen die u met de organisatie hebt waarvan u jeugdhulp krijgt. De vertrouwenspersoon is neutraal en alles wat u vertelt blijft geheim. Een gesprek met de vertrouwenspersoon is gratis. Voor een afspraak neemt u contact op met Zorgbelang (088) 555 10 00. Of u vult het contactformulier in op de website.

Veilig thuis

Als u te maken krijgt met geweld in huiselijke kring kunt u daar altijd wat aan doen. Of het nu om uzelf gaat of om iemand anders. Of u nu vermoedens hebt of het zeker weet. Uw zorgen delen is een belangrijke eerste stap. Veilig thuis is hét meldpunt voor alle vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling Op de website Voor een veilig thuis leest u er meer over. U kunt ook het landelijke nummer (0800) 2000 bellen voor hulp of advies. Bel in levensbedreigende situaties altijd 112.

Kinderen en armoede

Sommige kinderen groeien op in een gezin met financiële problemen. Kijk op deze pagina voor meer informatie over de mogelijkheden.