's-Hertogenbosch klimaatneutraal in 2050

De gemeente heeft de ambitie om in 2050 een klimaatneutrale stad te zijn. Dat wil zeggen dat we dan duurzaam wonen en werken: zonder negatieve invloed op het klimaat.

Klimaatprogramma 2016-2020

De gemeente heeft een klimaatprogramma voor 2016-2020. Het college zet in op technische vernieuwing maar ook op technieken die inmiddels bewezen effectief zijn gebleken. Het behalen van de 2050-doelstelling vraagt om inzet van iedereen. Zo moeten we accepteren dat het stadsbeeld en het landschap veranderen als we inzetten op duurzame energie. Een goede samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven, bewoners en instellingen is belangrijk om de energietransitie te doen slagen. 

Meer weten?

Meer informatie?

Hebt u vragen of opmerkingen over energie(besparing), subsidies en/ of zonnepanelen voor uw woning? Neem dan contact op met Brabant Woont Slim via info@brabantwoontslim.nl of bel op maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 17:00 uur naar het telefoonnummer 085-0410070.

Voor overige vragen kunt u contact opnemen met het Team Energie via het digitale contactformulier.