Ga naar de inhoud

Monumenten- en Welstandscommissie

De Monumenten - en Welstandscommissie toetst een bouwplan aan de Welstandsnota of de beeldkwaliteitsplannen. Ook veranderingen aan monumenten en panden binnen het beschermd stadsgezicht moeten langs deze commissie. Daarna brengt zij een advies uit aan de gemeente voor de omgevingsvergunning.

Vergaderingen voltallige commissie

Alle vergaderingen van de commissie zijn openbaar. Ze vinden plaats op donderdag in de Zwanenbroederzaal in het Stadskantoor (kamer 10 vleugel 0F), Wolvenhoek 1. Aanvang: zie agenda.

Verslagen en agenda's voltallige commissie

Data 2020

16 januari, 30 januari, 20 februari, 12 maart, 2 april, 23 april, 14 mei, 4 juni, 25 juni, 16 juli, 6 augustus, 27 augustus, 17 september, 8 oktober, 29 oktober, 19 november en 10 december. 

Vergaderingen subcommissie

Alle vergaderingen van de subcommissie zijn openbaar. Ze vinden plaats op woensdag in het Stadskantoor, Wolvenhoek 1. Aanvang is 10.00 uur.

Agenda's subcommissie

Beeldkwaliteitsplannen

 Een overzicht van de beeldkwaliteitsplannen vindt u op de pagina Beeldkwaliteitsplannen.