Ga naar de inhoud
Logo van Gemeente 's-Hertogenbosch

Motie PHS gemeenteraad leidt direct tot Kamervragen

6 juni 2018
Luchtfoto van een trein op het spoor bij 's-Hertogenbosch

De gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch was dinsdagavond 5 juni unaniem. De noodzaak van de zuidwestboog bij Meteren moet overduidelijk zijn. Dit vanwege de kosten ervan en de overlast voor omwonenden. In de motie staan punten die de gemeenteraad meegeeft aan staatssecretaris Van Veldhoven bij het afwegen van het tracébesluit PHS.

Aanvullingen

De gemeenteraad vindt het belangrijk dat de Betuweroute zo goed mogelijk gebruikt wordt. Het moet dan ook financieel aantrekkelijker zijn om van de Betuweroute gebruik te maken. De raad vindt dat de staatssecretaris het advies van de commissie MER serieus moet nemen. Ook wil de gemeenteraad dat ze het ontwerptracébesluit na aanpassingen opnieuw ter inzage legt. Zodat inwoners en gemeenten opnieuw kunnen reageren.

TNO rapport

Verder vindt de gemeenteraad dat de manier waarop de landelijke overheid deze afweging maakt niet meer past bij de maatschappelijke wenselijkheid. Het gaat tenslotte om grote projecten en om flinke overlast voor omwonenden. Het TNO rapport laat zien dat de gezondheidskwaliteit ruim onder de maat is. De raad wil duidelijke afspraken. Bijvoorbeeld over wanneer overlast acceptabel is en wanneer niet. Ook vraagt ze om monitoring van de overlast. En om garanties dat er aanvullende maatregelen komen als overlast niet meer acceptabel is.

Langzaam rijden

De gemeenteraad verwacht verder een aanpassing in wet- en regelgeving. Daarmee moet de overheid ‘langzaam rijden’ kunnen afdwingen.

Tweede Kamer

Op woensdag 6 juni leidde de aangenomen motie al direct tot vragen aan de staatssecretaris in de Tweede Kamer. De staatssecretaris gaf aan dat ze graag met gemeenten en belanghebbenden in gesprek gaat over mogelijke effectieve maatregelen. Ook buiten het bestaande wettelijke kader.

Delen via e-mail

https://www.s-hertogenbosch.nl/nc/actueel/nieuws/nieuwsbericht/archive/2018/06/article/motie-phs-gemeenteraad-leidt-direct-tot-kamervragen-763.html