Ga naar de inhoud
Logo van Gemeente 's-Hertogenbosch

Raadsavond Informeren & Ontmoeten 17 september

12 september 2018
Twee getekende poppetjes in blauw

Tijdens de Raadsavond kunnen inwoners en organisaties hun mening geven over onderwerpen die hen bezighouden. En ze kunnen inspreken over de onderwerpen waar de gemeenteraad over gaat beslissen. De gemeenteraad wil voor inwoners en organisaties meer herkenbaar en toegankelijk zijn. Daarom wordt iedere maand een speciale avond georganiseerd met de naam ‘Informeren en Ontmoeten’. 

De komende Raadsavond vindt plaats op maandag 17 september vanaf 19.00 uur in het Bestuurscentrum (Achter het Stadhuis 5-7). Aanmelden kan tot 24 uur voor aanvang van de vergadering via dit mailformulier of telefonisch (073) 615 90 81. Vermeldt u ook het onderwerp waarop u wilt inspreken?

Voorlopig staan de volgende onderwerpen op de agenda. . Kijk hier voor de meest actuele agenda en meer informatie over deze onderwerpen.

U kunt inspreken over

 • ontwerp Regionaal Veiligheidsplan Oost-Brabant 2019-2022 “Samen sterk voor een veilig Oost-Brabant”;
 • uitgangspunten toezicht en handhaving fysieke leefomgeving;
 • fractievergoedingen 2017-2018;
 • realisatie Boschwijzer;
 • overdracht Hustenweg;
 • bestemmingsplan Heestherburgh en beeldkwaliteitsplan Heesterburgh;
 • bestemmingsplan Oeverhuyze en beeldkwaliteitsplan Oeverhuyze;
 • ruimtelijke onderbouwing 18 woningen in zogenaamde zwerfgebied Gasthuiskwartier;
 • bestemmingsplan Empelseweg 32;
 • opstellen visie energielandschap en tweede fase verkenning Rosmalense polder;
 • bijstellen ruimtelijk kader middengebied Willemspoort;
 • bestemmingsplan Buitengebied Maasdonk 2012, herziening Heeseind 48 Nuland.

U kunt aanwezig zijn bij

Het college informeert de raad over de volgende onderwerpen. U bent welkom om als toehoorder aanwezig te zijn:

 • regionale samenwerking Noordoost Brabant (AgriFoodCapital);
 • realisatie Boschwijzer;
 • opstelling visie energielandschap en tweede fase verkenning Rosmalense polder;
 • provinciale cultuurvisie.

Wat gebeurt er na het inspreken?

De onderwerpen waarover u kunt inspreken, worden in de week van 24 september besproken tijdens commissievergaderingen. Als voorbereiding op de raadsvergadering op 9 oktober, waar de gemeenteraad de uiteindelijke beslissing neemt. U bent welkom om hierbij aanwezig te zijn.  

Delen via e-mail

https://www.s-hertogenbosch.nl/nc/actueel/nieuws/nieuwsbericht/archive/2018/09/article/raadsavond-informeren-ontmoeten-17-september-814.html