Ga naar de inhoud
Logo van Gemeente 's-Hertogenbosch

’s-Hertogenbosch zoekt nieuwe burgemeester

Afbeelding van een ambtsketen

De gemeente 's-Hertogenbosch op zoek naar een nieuwe burgemeester. Op deze pagina leest u meer over het proces. 

De raadswerkgroep heeft een concept-profielschets opgesteld. In de sollicitatiegesprekken is de profielschets van de burgemeester een belangrijke leidraad. Daarin is verwoord wat de raad van haar of hem verwacht. Om een goede schets te maken, heeft de gemeenteraad ook bij inwoners opgehaald wat zij belangrijk vinden. Zij konden meedoen met een enquête. De uitkomsten ervan zijn bekend en er ligt nu een concept-profielschets (pdf).

7.058 reacties op enquête

Een burgemeester is voor de meeste inwoners hét gezicht van de gemeente. Hun mening over de eigenschappen die de nieuwe burgemeester moet hebben, vindt de raad dan ook heel belangrijk. Ruim 7.000 mensen gaven tijdens een enquête hun reactie. Digitaal stond de vragenlijst op deze website. In de Bossche Omroep stond een papieren versie. De enquêtes lagen ook op plekken als de wijkpleinen en de Bibliotheek. Raadsleden zijn zelf 11 februari de Markt op gegaan met de vragenlijst. Op andere dagen gingen enquêteurs op pad. Op verschillende plekken in ’s-Hertogenbosch vroegen zij inwoners de enquête in te vullen. Tot slot was er 20 februari een avond met de raad: Informeren en ontmoeten. Inwoners konden hier hun verwachtingen vertellen over de nieuwe burgemeester.

Voorzitter van de raadswerkgroep Mike van der Geld: “We presenteren een mooie profielschets, met brede input van onze inwoners. En daar zijn we blij mee en trots op. De top drie sluit goed aan bij het beeld dat wij van onze burgemeester hebben. Wij zoeken een burgemeester die net zo veel ambitie heeft voor ’s-Hertogenbosch als wij. Iemand die bewust kiest voor onze stad en zijn inwoners.”

Meest gekozen eigenschappen burgemeester

Betrokkenheid van de burgemeester bij de stad en de mensen, dat scoort voor de inwoners het hoogst. 61% van de deelnemers ziet dat als belangrijkste kwaliteit. Mensen willen ook dat de burgemeester makkelijk in de omgang is. En dat hij zich regelmatig in de stad en in wijken en dorpen laat zien (51%). De burgemeester moet ’s-Hertogenbosch als vestigingsplaats op de kaart weten te zetten bij ondernemers, investeerders en creatief talent (40%). Dat komt als derde punt naar voren.

Vaststellen profielschets

Op 3 april stelt de gemeenteraad de profielschets vast. 4 april wordt deze aan de Commissaris van de Koning aangeboden. Een exemplaar van de profielschets leggen we dan ook neer bij de wijkpleinen, Bibliotheek, Weener XL en het Stadskantoor. De advertentie voor de nieuwe burgemeester verschijnt waarschijnlijk op 11 april in de Staatscourant. Kandidaten moeten binnen 3 weken reageren, waarna de selectie en de gesprekken beginnen. Meer over het proces leest u in onze infographic ’s-Hertogenbosch zoekt een nieuwe burgemeester (pdf).

Aanbevolen kandidaat vóór zomer

De vertrouwenscommissie adviseert de gemeenteraad over de beste kandidaat. Hier neemt de raad 11 juli in een besloten vergadering een besluit over. Wanneer dat is gebeurd, wordt de naam van de kandidaat publiekelijk bekendgemaakt. Uiteindelijk is het de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties die de burgemeester benoemt. Het streven is de naam van de nieuwe burgemeester voor de zomer bekend te maken.