Schetstekening van de drie woontorens Brabantbad

Wonen op locatie Brabantbad stap dichterbij

Aangemaakt op: 26-01-2024
Laatste wijziging op: 14-02-2024 13:36:30

Op de oude locatie van het Brabantbad wil de gemeente betaalbare, kwalitatief hoogwaardige woningen bouwen. Daarmee bieden we zoveel mogelijk inwoners de kans op een eigen woning. Met de bouw van drie woontorens komen er maximaal 195 woningen bij.

Bijdrage aan woningbouwdoelstelling

We willen iedereen de kans geven om te (blijven) wonen in ’s-Hertogenbosch. De huidige woningmarkt is krap. Dat vraagt om oplossingen om de vele woningzoekenden te helpen aan een nieuw thuis. Met bestemmingsplan Brabantbad leveren we een goede bijdrage aan de woningbouwdoelstelling. Er komen aan de IJzeren Vrouw maximaal 195 nieuwe woningen, verdeeld over drie torens. Het gaat om minimaal 25 procent sociale huurwoningen en minimaal 26 procent in het middensegment (14 procent middenhuur en 12 procent betaalbare koop). Het huidige ontwerp gaat uit van een aantal van 177 woningen in de drie torens, maar het nu voorliggende bestemmingsplan laat maximaal 195 woningen toe. Dit biedt enige ruimte bij de uitwerking van het ontwerp om, indien gewenst, binnen de bestaande kaders van het bestemmingsplan (o.a. parkeernormen, omvang en hoogte torens) meer kleinere woningen te maken.

Groot aantal geïnteresseerden

De interesse in het plan is groot. Er hebben zich de afgelopen jaren al bijna 3.000 mensen bij de projectontwikkelaar gemeld. Het overgrote deel daarvan komt uit Den Bosch. Zij willen graag op deze locatie wonen.

Wethouder Pieter-Paul Slikker: “Met deze nieuwe woningen dragen we bij aan fijn en betaalbaar wonen in een prachtige omgeving. De enorme interesse om hier te wonen laat nog maar eens zien hoe groot de vraag is. De drie torens nemen veel minder ruimte in dan het oude zwembad en de sporthal. Het groen en het rondje park blijven in ere. Daarmee hebben we een goede balans gevonden tussen de grote vraag naar woningen en de behoefte om het Prins Hendrikpark groen te houden.”

Uitgangspunten plan

De gemeente en projectontwikkelaar hebben afgelopen jaren regelmatig met bewoners en belangenbehartigers gesproken. In het planontwerp is, mede door hun input, gekozen voor:

  • Vergroten van de parkruimte en het maken van doorzichten naar en beleving van het water door het te bebouwen oppervlak te verkleinen
  • Behouden van de rondwandeling rond de IJzeren Vrouw
  • Torens die in hoogte verschillen
  • Invullen van de onderste twee verdiepingen van de torens met maatschappelijke, dienstverlenende en een horecafunctie. Dit zorgt voor levendigheid en verbinding met het park
  • Grotere afstand van de torens tot de Van Grobbendoncklaan
  • Natuurlijke en groene afscheiding tussen de nieuwbouw en het tankstation

Zienswijzen

Tegen het ontwerpbestemmingsplan Brabantbad hebben we in totaal 151 zienswijzen ontvangen. Hiervan zijn er 123 tegen de planontwikkeling. In 28 zienswijzen is steun uitgesproken voor het plan. De zienswijzen tegen het plan gaan vooral over planopzet, woonklimaat omgeving, woonbehoefte en -programma, verkeer en parkeren, inspraak en omgevingsdialoog. Naar aanleiding van de zienswijzen is onderzoek gedaan en zijn er kleine en vooral technische aanpassingen in het bestemmingsplan gedaan.

Hoe nu verder?

Het college legt het bestemmingsplan voor aan de gemeenteraad. Die neemt op 5 maart een besluit over het bestemmingsplan en de beoordeling van de zienswijzen. Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden in beroep gaan bij de Raad van State. Nadat het bestemmingsplan in werking is getreden, kan een aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwplan worden aangevraagd. Als de vergunning is verleend, kan de bouw starten.

Meer informatie kun je vinden in het document Vaststelling bestemmingsplan Brabantbad Gemeente ‘s-Hertogenbosch.

Niet gevonden wat je zocht?

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeente ’s-Hertogenbosch.