Ga naar de inhoud
Logo van Gemeente 's-Hertogenbosch

Samen ’s-Hertogenbosch veiliger maken

8 november 2018
Fietsende vrouwen

Veiligheid en het gevoel van veiligheid vindt iedereen erg belangrijk. Samen met politie, inwoners en ondernemers werken we aan een veilig ’s-Hertogenbosch. Het college heeft nu een plan voor de volgende 4 jaar gemaakt. Daarin staat onder andere extra inzet op veilige en leefbare wijken en buurten. Maar ook op veilig uitgaan en evenementen, problematische jeugd en -jeugdgroepen, en ondermijnende criminaliteit. Het voorstel legt ze voor aan de gemeenteraad, die er 11 december een besluit over neemt.

Burgemeester Jack Mikkers: “Veiligheid is een thema waar we aan moeten blijven werken. We staan aan de lat, zoveel is duidelijk. Bewoners, ondernemers en instellingen kunnen ook een belangrijke bijdrage doen als het gaat om veiligheid. En we hebben een stevige samenwerking met politie en Openbaar Ministerie. We verstevigen onze basis en brengen instellingen, bewoners en ondernemers in positie. Want, samen zien we meer. In 2022 hebben we voor ogen dat ’s-Hertogenbosch veiliger is en voelt.”

Bij veel veiligheidsthema’s zijn er goede cijfers. Veel typen delicten zijn stabiel of nemen verder af. Het gaat dan om geweldscriminaliteit, woninginbraak, horecaoverlast, fietsendiefstal, drugsoverlast, bedreiging en mishandeling. ’s-Hertogenbosch ‘scoort’ beter dan andere grote Brabantse steden. 

Het college wil een aantal thema’s verbeteren. Het gaat dan om overlast van personen met verward gedrag, problematische huishoudens en jeugdoverlast. Ook komt er een aanpak per wijk. De basis van de veiligheid van onze stad, van onze inwoners, is de veiligheid in de eigen omgeving. Daarom wil het college ‘wijkfoto’s’ maken. Het verbeteren van de veiligheid en de veiligheidsgevoelens vraagt om maatwerk. En het meer betrekken van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties daarbij. Per wijk en dorp stellen we een veiligheidsagenda op. 

Veiligheidsplan

Deze voorstellen staan uitgelegd in het Integraal Veiligheidsplan (IVP). Dit stelt de gemeenteraad iedere 4 jaar vast. Het voorstel is gebaseerd op een brede veiligheidsanalyse en de Veiligheidsmonitor 2018.

Deel op LinkedInMail dit Artikel

Delen via e-mail

https://www.s-hertogenbosch.nl/nieuwsbericht/archive/2018/11/article/samen-s-hertogenbosch-veiliger-maken.html