Ga naar de inhoud

Bezorging aanslagen gemeentelijke heffingen

27 december 2018
Aanslagbiljet gemeentelijke belastingen

Eind december verstuurt de gemeente aanslagbiljetten gemeentelijke heffingen. Inwoners en bedrijven die nog geen aanslagbiljet voor 2018, 2017 of 2016 ontvingen, ontvangen deze mogelijk nu. Op het biljet staan de WOZ-beschikking, de onroerende-zaakbelastingen, rioolheffing en de afvalstoffenheffing.

Waarom een aanslag?

Alle inwoners van ’s-Hertogenbosch betalen gemeentelijke belastingen. U betaalt ook als u een bedrijf of pand in eigendom hebt, of gebruik maakt van een bedrijfspand. De gemeente gebruikt de belastingopbrengsten onder andere voor de voorzieningen in de stad.

WOZ-waarde

De gemeente moet elk jaar een nieuwe waarde vaststellen voor alle panden in de gemeente. Deze WOZ-waarde maakt de gemeente kenbaar aan de belanghebbende(n) van het pand met een WOZ-beschikking op het aanslagbiljet. 

De WOZ-waardes van alle woningen zijn openbaar. U kunt deze hier inzien. Een onderbouwing van de WOZ waarde van uw pand, vindt u in het taxatieverslag. Algemene informatie over hoe de waarde tot stand komt vindt u in de folder ‘Taxatiemethodiek’. Hier leest u meer.

Bezwaar

Niet eens met de WOZ-waarde of roept deze vragen op? Bel dan eerst met (073) 615 53 53. U krijgt dan een taxateur aan de lijn. Wellicht kan hij/zij al snel uw vragen beantwoorden of de waarde aanpassen. U kunt bellen tussen 9.00 en 14.00 uur. Het nummer is opengesteld tot en met 8 februari 2019. 

Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u bezwaar maken.  

Betaling

Een vraag over het betalen van uw aanslag? Of wilt u via automatische incasso betalen? Op de pagina ‘Betalen gemeentelijke belastingen’ leest u meer.

Kwijtschelding

Kunt u de aanslag om financiële redenen niet betalen? Dan kunt u kwijtschelding aanvragen.

Deel op LinkedInMail dit Artikel

Delen via e-mail

https://www.s-hertogenbosch.nl/nieuwsbericht/archive/2018/12/article/bezorging-aanslagen-gemeentelijke-heffingen.html