Ga naar de inhoud

Blijf op de hoogte

24 december 2018
Blijf op de hoogte (tekst) met tekening van een computer en link www.s-herrogenbosch.nl/opdehoogte

Per 1 januari verschijnt er minder informatie op de gemeentepagina van het huis-aan-huis blad de Bossche Omroep. Daarvoor komt een nieuwe digitale pagina terug: www.s-hertogenbosch.nl/opdehoogte. Hier staat een compleet overzicht van het laatste gemeentenieuws, wegwerkzaamheden, publieksinformatie, raadsinformatie en bestemmingsplannen. De links naar www.overheid.nl, www.ruimtelijkeplannen.nl en overuwbuurt.overheid.nl vindt u daar ook.

Sommige informatie is nog wel te vinden op ook de gemeentepagina. Verplichte juridische bekendmakingen blijven voorlopig. We plaatsen ook nog wel informatie over de gemeenteraad en van bestuurs- en wijkraden. Per augustus verwijzen we voor deze informatie naar www.shertogenbosch.nl/opdehoogte

Waar mogelijk en nodig blijven we inwoners ook op papier informeren. Bijvoorbeeld via het huis-aan-huis blad, wijkkranten, bewonersbrieven of andere persoonlijke communicatie.

Waarom dit besluit?

Het niet meer standaard inzetten van de gemeentepagina’s past bij de ontwikkeling van de gemeentelijke informatievoorziening aan inwoners: Digitaal met de mens centraal. In 2018 deden we een onderzoek onder inwoners. Hieruit bleek dat inwoners steeds positiever staan tegenover de digitalisering van de gemeentelijke dienstverlening en communicatie. Ook zijn inwoners steeds digitaal vaardiger.

Bij de behandeling van de begroting in 2016 besloot de gemeenteraad al om met de gemeentepagina’s te stoppen. In 2018 en 2019 bouwen we ze langzaam af en in 2020 verdwijnen ze dus helemaal. Het is een grote kostenpost en steeds meer inwoners zoeken en vinden informatie digitaal.

Deel op LinkedInMail dit Artikel

Delen via e-mail

https://www.s-hertogenbosch.nl/nieuwsbericht/archive/2018/12/article/blijf-op-de-hoogte/