Ga naar de inhoud

Voldoende betaalbare en duurzame woningen

21 december 2018
Man en vrouw lopen lachend over straat

Dit is een nieuwsbericht van de woningcorporaties BrabantWonen, Kleine Meierij, Mooiland, Woonzorg Nederland en Zayaz, het Stedelijk Huurdersplatform (SHP) en de gemeente ’s-Hertogenbosch.

De gemeente, woningcorporaties en het Stedelijk Huurdersplatform blijven samen zorgen voor sterke wijken met voldoende, betaalbare en passende sociale woningen. Dit hebben zij vastgelegd in de prestatieafspraken voor 2019. Met de ondertekening van de afspraken nemen de partijen onder andere maatregelen om de daling van het aantal sociale huurwoningen te keren. Daarnaast zijn concrete afspraken toegevoegd over duurzame woningen en de woonomgeving. 

Uitbreiden van de sociale woningvoorraad

In het Sociaal Woonakkoord hebben partijen afgesproken om netto 700 woningen toe te voegen. Hoewel deze ambitie onder druk staat, denken partijen op dit moment toch ruim 90% van de nieuwbouwopgave te realiseren voor 2021. Dit doen zij door aanvullende maatregelen te nemen in 2019.

Naast de inspanningen op de nieuwbouw gaan er volgend jaar 30 woningen minder in de verkoop, is er uitstel van de sloop van 20 woningen en worden 50 tijdelijke woningen meer gebouwd. Partijen blijven zich gezamenlijk inspannen om ook daarna de sociale woningvoorraad te laten toenemen.  

Wethouder Roy Geers: ‘ik ben blij dat we overeenstemming hebben. Duidelijk is dat er nu aanvullende maatregelen nodig zijn om later onze ambitie waar te maken. Daar willen we ook als gemeente onze bijdrage aan leveren. Daar waar mogelijk versnellen we procedures en zetten we in op de bouw van tijdelijke woningen.’

Harrie Bosch van het Stedelijk Huurdersplatform: ‘huurders en woningzoekenden hebben veel belang bij voldoende aanbod van huurwoningen. Door aanvullende maatregelen te nemen over onder andere verkoop en sloop sturen we bij. Eind 2019 maken we met elkaar weer de balans op om te kijken welke inzet in 2020 nodig is’. 

Duurzaam

Ruim twee maanden geleden hebben verschillende partijen ook al een handtekening gezet onder het duurzaamheidsakkoord. In dit akkoord geven zij aan waar zij over zeven jaar willen staan. Henk Roozendaal, directeur van BrabantWonen: ‘We zetten niet alleen in op het beter isoleren van woningen en schone energie. We zullen ook duurzaam gebruik maken van de beschikbare bouwstoffen. En de woonomgeving zo inrichten dat we beter om kunnen gaan met biodiversiteit, wateroverlast en extreme hitte’. 

Met de prestatieafspraken geven partijen aan wat ze volgend jaar aanpakken. Zo stellen ze wijkgerichte energieplannen op met concrete maatregelen. Denk hierbij aan zonnepanelen in combinatie met groene daken en energiecoaching. De corporaties verbeteren daarnaast hun woningbezit.

Het investeren in duurzaamheid heeft ook een sterke verbinding met de woonlasten. Het is daarom de inzet van alle partijen om de totale woonlasten niet te laten stijgen en het woongenot te verbeteren. Dit sluit aan op de woonlastenaanpak die de afgelopen jaren succesvol is ingezet om het wonen betaalbaar te houden. 

Deel op LinkedInMail dit Artikel

Delen via e-mail

https://www.s-hertogenbosch.nl/nieuwsbericht/archive/2018/12/article/voldoende-betaalbare-en-duurzame-woningen.html