Ga naar de inhoud

Ondersteuning dichtbij en makkelijker maken

24 januari 2019
tekening van poppetjes (gezin & ouderen) met tekst balonnen er omheen

In Noordoost Brabant organiseren 16 gemeenten samen de inkoop van jeugdhulp. In de regio Meierij organiseren de 6 gemeenten samen de inkoop van de Wmo-taken begeleiding, dagbesteding en Kortdurend Verblijf. Samen hebben we nu nieuwe voorstellen gemaakt op die inkoop. 

De gemeenten kunnen hiermee inwoners beter helpen. Want, we willen bereiken dat iedereen die dat nodig heeft, op een makkelijke manier een beroep kan doen op geschikte hulp en ondersteuning. We willen de hulp ook dichtbij inwoners organiseren. Onnodige bureaucratie gaan we voorkomen en administratieve eenvoud realiseren. 

In de zomer van 2018 hebben we de regionale samenwerking daarvan geëvalueerd. De verbeterpunten die uit de evaluatie kwamen zijn daarin natuurlijk verwerkt.

Hulp dichtbij

Met de nieuwe regeling voor Jeugdhulp en Wmo ontstaat meer ruimte voor lokaal maatwerk.  We kijken daarin via lokale Wmo-pilots wat nodig is om tot betere hulp en samenwerking te komen voor inwoners. Zo willen we meer samenhang brengen tussen het lokale welzijnswerk en nieuwe ideeën van bewoners en de regionaal ingekochte specialistische hulp.

Voor hulp in de thuissituatie maken we ruimte voor meer aanbieders, die natuurlijk wel aan kwaliteitseisen moeten voldoen. Aanbieders kunnen gedurende het jaar toetreden als inwoners door hen geholpen kunnen worden. Zware vormen van jeugdhulp, zoals gezinshuizen, kopen we in bij een beperkt aantal aanbieders. Beschikbaarheid is hier een belangrijk criterium.

Samen blijven inkopen

De 16 colleges in  Noordoost Brabant en de 6 colleges in de regio Meierij leggen de nieuwe regelingen voor aan de gemeenteraden.  Besluitvorming hierover verwachten we voor 1 maart 2019. De gemeenten hebben ’s-Hertogenbosch gevraagd om de regionale inkoop voor alle gemeenten te organiseren. 

Deel op LinkedInMail dit Artikel

Delen via e-mail

https://www.s-hertogenbosch.nl/nieuwsbericht/archive/2019/01/article/ondersteuning-dichtbij-en-makkelijker-maken/