Ga naar de inhoud

We maken de zorg eenvoudiger

25 januari 2019
een hand die op een schoolbord een lijn trekt van A naar B

We hebben maatregelen genomen om de zorg en dienstverlening aan onze inwoners simpeler te maken. Wethouder Van Olden: “In de zorg krijgen inwoners te maken met bureaucratie en ingewikkelde procedures. En zijn onze medewerkers veel tijd kwijt aan administratie. Regels zijn er met een reden. Denk aan zorgvuldigheid. Maar regels moeten niet in de weg gaan staan. We nemen nu maatregelen die direct merkbaar zijn voor onze inwoners. Maar ook in onze eigen organisatie vereenvoudigen we de werkwijze en procedures. Dit alles om ervoor te zorgen dat we onze inwoners sneller en beter helpen”. 

Binnen de Wmo loopt een aantal pilots. Bijvoorbeeld met een verkorte route voor het onderzoeken en aanvragen van dagbesteding en/of begeleiding voor mensen met dementie. We kunnen de aanvraag en beschikking dan binnen een week regelen. Nu moeten mensen hierop langer wachten. 

Een andere voorbeeld is het spreiden van het opnieuw indiceren van Wmo en Jeugdhulp. Elk jaar lopen er in december veel herindicaties af. Door deze te spreiden, kunnen we de zorg aan inwoners op tijd voortzetten en wordt het minder ‘last minute’. Tegelijkertijd geeft deze werkwijze minder pieken in de werkdruk bij onze medewerkers. 

Schulddienstverlening

We willen inwoners ondersteunen om hun geldzaken goed op orde te hebben. Per 1 januari bieden we gemakkelijker en laagdrempeliger hulp aan inwoners met financiële problemen. We doen dit met Eerste Hulp bij Geldzaken. Inwoners kunnen daar elke dag terecht met vragen op financieel en sociaal juridisch gebied. Een afspraak is niet nodig en ook het papierwerk kan zo nodig wachten. De inwoner heeft direct persoonlijk contact met een deskundige. Deze eerste hulp is er voor iedereen ook ondernemers, jongeren, zzp-ers. Eerste Hulp Bij Geldzaken krijgt onderkomen bij Weener XL.

We hebben de communicatie met debiteuren van de Kredietbank vernieuwd.De klant ontvangt een simpele A-4 waarmee hij direct overzicht heeft. De kleur daarvan geeft de urgentie aan. 

Bij de hercontrole bijzondere bijstand gaan we voortaan uit van het vertrouwen in de klant. We controleren daar waar het kan, minder vaak. Bijvoorbeeld bij klanten met een AOW of WAO om de vijf jaar in plaats van drie jaar. We maken de formulieren nog klantvriendelijker en de klant hoeft minder bewijsstukken in te leveren. Daarmee maken we het gemakkelijker voor de inwoner en komt er minder werkdruk. 
Mensen met een laag inkomen kunnen een collectieve ziektekostenverzekering afsluiten via de gemeente. Nu be-eindigen we de verzekering met terugwerkende kracht. Voortaan doen we dit per 1 januari van het volgend jaar. Klanten krijgen dan niet meer te maken met terugvorderingen. 

Deel op LinkedInMail dit Artikel

Delen via e-mail

https://www.s-hertogenbosch.nl/nieuwsbericht/archive/2019/01/article/we-maken-de-zorg-eenvoudiger/