Ga naar de inhoud

Gemeentelijke belastingen

22 februari 2019
Blauw veld met een envelop met gemeentelogo die door een brievenbus valt

Eind februari ontvangen de meeste huishoudens het aanslagbiljet voor de gemeentelijke belastingen. Op dit biljet staan onder andere de WOZ-beschikking, de onroerende-zaakbelastingen, rioolheffing en de afvalstoffenheffing voor 2019. Lees meer informatie over de belastingen in dit handige overzicht (pdf).

Waarom een aanslag?

Alle inwoners van ’s-Hertogenbosch betalen gemeentelijke belastingen. U betaalt ook als u een bedrijf of pand in eigendom hebt, of gebruik maakt van een bedrijfspand. De gemeente gebruikt de belastingopbrengsten onder andere voor de voorzieningen in de stad.

WOZ-beschikking en de WOZ-waarde?

De gemeente moet elk jaar een nieuwe waarde vaststellen voor alle panden in de gemeente. Deze WOZ-waarde maakt de gemeente kenbaar aan de belanghebbende(n) van het pand met een WOZ-beschikking op het aanslagbiljet.

De WOZ-waardes van alle woningen zijn openbaar. U kunt deze op de website wozwaardeloket.nl inzien. Een onderbouwing van de WOZ waarde van uw pand, vindt u in het taxatieverslag. Algemene informatie over hoe de waarde tot stand komt vindt u in de folder ‘Taxatiemethodiek’. Op deze pagina leest u meer.

Bezwaar

Niet eens met de WOZ-waarde of roept deze vragen op? Bel dan eerst met (073) 615 53 53. Wellicht kunnen wij uw vragen snel beantwoorden of de waarde aanpassen. U kunt bellen tussen 8.30 en 17.00 uur. Het nummer is opengesteld tot en met 11 april 2019.

Bent u het niet eens met de aanslag gemeentelijke belastingen? Dan kunt u bezwaar maken.

Betaling

Een vraag over het betalen van uw aanslag? Of wilt u via automatische incasso betalen? Op de pagina betalen gemeentelijke belastingen leest u meer.

Kwijtschelding

Mensen met een laag inkomen en weinig vermogen kunnen kwijtschelding krijgen. Zij hoeven geen of minder belasting te betalen. Controleer of u recht hebt op de pagina kwijtschelding.

Aanslagbiljet digitaal ontvangen?

Ontvangt u uw aanslag voortaan liever digitaal? Dat kan via de berichtenbox in MijnOverheid.

Deel op LinkedInMail dit Artikel

Delen via e-mail

https://www.s-hertogenbosch.nl/nieuwsbericht/archive/2019/02/article/gemeentelijke-belastingen/