Ga naar de inhoud

Vijfde informatiebijeenkomst Visie Energielandschap

21 februari 2019
Foto van bovenaf; mensen bij elkaar in een ruimte bij een informatiebijeenkomst

De gemeente ’s-Hertogenbosch wil in 2050 klimaatneutraal zijn.  Fossiele energie, zoals aardgas en kolen wordt vervangen door duurzame opgewekte energie, zoals wind- en zonne-energie. Dit kan betekenen dat het landschap gaat veranderen. Om te bepalen waar ruimte is voor zonne- en windenergie en om het energielandschap vorm te geven, stelt de gemeente de Visie Energielandschap op. 

De Visie Energielandschap vormt het kader waaraan de gemeente initiatieven voor de productie van duurzame energie gaat toetsen. De visie gaat aangeven wat de kansen in het hele buitengebied van de gemeente zijn voor het plaatsen van windturbines en zonneparken.

In vier identieke informatiebijeenkomsten hebben wij gevraagd om met ons mee te denken over de invulling de Visie Energielandschap. Er hebben drie druk bezochte bijeenkomsten plaatsgevonden. Vanwege de grote belangstelling voor de informatieavonden organiseren wij nog een extra bijeenkomst in SCC de Helftheuvel.

Informatiebijeenkomsten

Wilt u meer weten of hebt u ideeën? Kom dan naar één van de laatste twee informatiebijeenkomsten:

  • 25 februari: Windkracht5, de Groote Wielen, Deltalaan 140, Rosmalen
  • 11 maart: SCC De Helftheuvel, Helftheuvelpassage 115, ‘s-Hertogenbosch

De bijeenkomsten starten om 19:00 uur en duren tot 21:00 uur. U bent vanaf 18:45 uur welkom.

Aanmelden of meer informatie ontvangen?

Om een indruk te krijgen van de opkomst verzoeken wij u zich aan te melden voor de bijeenkomst via deze aanmeldpagina.

Wilt u meer informatie over de bijeenkomsten of de visie? Neem dan contact op met de gemeente via die e-mailformulier.

Relatie tot lopende projecten/initiatieven

Op de informatieavonden geven wij informatie over duurzame energie, de visie en gaan wij hierover graag met u in gesprek. Er bestaan afzonderlijke trajecten voor:

  • de 2e fase verkenning duurzame energie Rosmalense, Lithse en Geffense polder wordt door de gemeente uitgevoerd in samenwerking met de gemeente Oss en de provincie NoordBrabant. Ook in dit traject wordt nadrukkelijk de participatie gezocht met omwonenden, organisaties en andere stakeholders. Daarvoor volgen later informatiebijeenkomsten.
  • Windpark de Rietvelden. Voor meer informatie en de stand van zaken verwijzen we naar de projectpagina van de gemeente.
Deel op LinkedInMail dit Artikel

Delen via e-mail

https://www.s-hertogenbosch.nl/nieuwsbericht/archive/2019/02/article/vijfde-informatiebijeenkomst-visie-energielandschap/