Ga naar de inhoud

Werken aan zo hoog mogelijke woningproductie

21 februari 2019
Foto van in aanbouw zijnde woningen die in de stijgers staan

Inzetten op een zo hoog mogelijke woningproductie. Het versnellen van projecten voor sociale woningbouw. Het bouwen van tijdelijke huurwoningen. Zorgen voor meer doorstroming. “Allemaal speerpunten waaraan we samen met woningcorporaties, ontwikkelaars en andere partijen komend jaar werken,” licht wethouder Roy Geers toe. “Zodat er uiteindelijk voor iedereen betere kansen zijn op betaalbare en passende woningen.” 

Ondanks de hoge woningbouwproductie dit jaar blijft de druk op de woningmarkt hoog. “Ook hier zien we helaas het landelijke beeld terug van stijgende bouwkosten en een dalend aantal verleende bouwvergunningen. Dat zet de bouw van woningen onder druk. Om daaraan tegenwicht te kunnen bieden, moeten we alles uit de kast halen. En dat is precies wat we doen,” maakt wethouder Roy Geers duidelijk.

Zo wil het college een zo hoog mogelijke woningbouwproductie. Dit doet zij door bestaande plannen en nieuwe initiatieven voor woningbouw maximaal te ondersteunen. Verder zet zij in op het versnellen van de sociale woningbouw. Door meer te bouwen, minder woningen te verkopen, sloop uit te stellen en procedures daar waar mogelijk te versnellen.

Tijdelijke woningen

Ook het bouwen van 150 tot 200 tijdelijke woningen gaat helpen om de druk op de woningmarkt te verlichten. Deze sociale huurwoningen zijn onder meer voor actief woningzoekenden en studenten. Aandacht krijgt ook de betaalbaarheid voor de lage en de middeninkomens. Door samen met de woningcorporaties te sturen op de woonlasten. En met initiatiefnemers in de particuliere sector afspraken te maken over de betaalbaarheid van huur en van koop.

Doorstroming

Een ander speerpunt is het verbeteren van de doorstroming. Bijvoorbeeld door huurders die een sociale huurwoning achter laten voorrang te geven bij de koop van een corporatiewoning. Daarnaast staat het verduurzamen van woningen en buurten op het programma. Daarover hebben verschillende partijen eerder al een akkoord gesloten.

Veel gebouwd

Terugkijkend op 2018 is er flink bijgebouwd. Er zijn maar liefst 1.051 nieuwe woningen opgeleverd. En daarnaast nog eens 98 woonzorgeenheden. Dat is vergelijkbaar met het hoge aantal uit 2017. Het gaat onder andere om de nieuwbouw van woningen in De Groote Wielen en in de Spoorzone. Ook in Vinkel en Nuland zijn er nieuwe woningen bij gekomen.

Gevarieerd aanbod

Daarnaast zijn er succesvolle transformaties van kantoren naar woningen zoals aan de Schubertsingel. Bijzondere CPO-projecten zoals in de Pelgrimsche Hoeve in Nuland. En het experimentele woonproject ‘Minitopia’ op de Poeldonk. Wethouder Roy Geers: “Door woningen te bouwen in verschillende prijscategorieën krijgen we een gevarieerd aanbod. Dat is nodig voor aantrekkelijke buurten waar mensen met plezier wonen.”

Het college legt de speerpunten voor 2019/2020 voor aan de gemeenteraad. Daarnaast gaat de komende periode het college aan de slag met het maken van een nieuwe woonvisie. Die is bedoeld voor het woonbeleid op de langere termijn.

Deel op LinkedInMail dit Artikel

Delen via e-mail

https://www.s-hertogenbosch.nl/nieuwsbericht/archive/2019/02/article/werken-aan-zo-hoog-mogelijke-woningproductie/