Ga naar de inhoud

De kunst van verbinding

28 maart 2019
3 jongeren en 1 oudere vrouw aan een statafel

Heb jij je idee al ingestuurd?

Je hebt nog een dag de tijd om je idee in te brengen voor de wedstrijd ‘De kunst van verbinding’. We zijn op zoek naar goeie ideeën voor een activiteit op het gebied van kunst en/of cultuur. Een activiteit waarmee je denkt senioren te kunnen bereiken. Een jury bepaalt wie de kans krijgt, met financiële en organisatorische ondersteuning, om zijn/haar idee uit te voeren. Alle informatie en spelregels staan op www.dekunstvanverbinding.nl.

Achtergrond

We willen graag dat de gemeente ’s-Hertogenbosch een gemeente is waar je je leven lang fijn kunt wonen. Inwoners moeten hier prettig ouder kunnen worden. Passende woningen, bereikbare voorzieningen, goede zorg en ondersteuning zijn hierbij belangrijk. Maar ook voldoende mogelijkheden om mee te blijven doen in de samenleving.

Soms lukt het senioren niet om een sociaal netwerk te vormen en te onderhouden. Dan ligt eenzaamheid op de loer. We zorgen er graag voor dat zoveel mogelijk senioren anderen blijven ontmoeten en actief blijven in het verenigings- en sportleven.

De gemeente doet nu mee aan het project ‘Age Friendly Cultural Cities’ (leeftijdsvriendelijke culturele stad). Dit is een project van het landelijke Fonds voor Cultuurparticipatie. Doel is dat senioren aan kunst- en cultuuractiviteiten meedoen, zoals dans, zang, toneel of samen muziek maken. De wedstrijd ’De kunst van verbinding’ komt hieruit voort. Je ideeën zijn dus welkom en nodig.

Deel op LinkedInMail dit Artikel

Delen via e-mail

https://www.s-hertogenbosch.nl/nieuwsbericht/archive/2019/03/article/de-kunst-van-verbinding-1/