Ga naar de inhoud

Voorsorteren op blijvende bereikbaarheid

28 maart 2019
Foto van verkeerslichten

‘s-Hertogenbosch is flink in beweging. De stad bouwt weer volop, de economie groeit en de technologie ontwikkelt zich door. Dat betekent meer mensen die zich verplaatsen in onze stad. Kan de stad dit in de toekomst aan?

“Ja, dat kan onze stad aan. Maar het vraagt wel een goed evenwicht tussen ruimtelijke ontwikkeling en verkeer en vervoer” licht wethouder Ufuk Kâhya toe. Hij baseert zich daarbij op een verkenning naar de toekomstige stedelijke bereikbaarheid van ’s-Hertogenbosch. “Die bereikbaarheid is belangrijk omdat we graag willen dat onze inwoners hier prettig en gezond wonen. Nu en in de toekomst. Dan is vooruitkijken naar oplossingen en die koppelen aan duurzame mobiliteit vanzelfsprekend.”

Nieuwe inzichten

Belangrijkste ‘eyeopener’ is dat het autoverkeer binnenstedelijk niet meer groeit sinds het jaar 2000. In de stad groeien (elektrisch) fietsverkeer en bus gebruik, maar ook lopen neemt toe als serieus ‘vervoermiddel’.

Wethouder Ufuk Kâhya: “Circa één op de vier verplaatsingen is lopend. Dat moeten we niet onderschatten. Zeker niet met een aantrekkelijke historische binnenstad en een bruisende spoorzone. Daarbij zien we overigens een duidelijk verschil tussen de wijken binnen de snelwegenring en daarbuiten. Binnen de snelwegring wordt veel gefietst en gelopen, buiten de snelwegring ligt het autogebruik duidelijk hoger. Hier liggen juist kansen voor de e-bike en snel openbaar vervoer.”

Maatregelen

De belangrijkste conclusie is dat de aanleg van grote wegen niet bijdraagt aan het bereikbaar houden van de stad. De doortrekking van de Parallelweg naar de A59 is daarom van de baan. Evenals de doortrekking van de Vogelstraat onder het spoor door. 

“In plaats daarvan gaan we inzetten op snelfietsroutes, onder andere naar Zaltbommel, Waalwijk en Eindhoven. De route naar Oss is al gereed. We werken aan een mooier en beter Centraal Station en geven prioriteit aan uitvoering van de binnenstadsring. We willen lopen, fietsen en deelmobiliteit letterlijk meer een plek geven. Denk aan de huidige proef in het Paleiskwartier,” licht de wethouder toe.

“We houden het verkeer – zeker in de gebieden waar we bouwen – scherp in de gaten. En we nemen maatregelen als er zich problemen voordoen. We zoeken in eerste instantie oplossingen die de huidige wegen beter benutten.”

Nieuwe vormen van vervoer

Het bestaande beleid van de zogeheten ‘doorstroomassen’ blijft de basis voor het sturen van het verkeer. Deze assen zorgen voor snelle routes. Voor zowel fiets, bus als auto, waarbij het verkeer gebundeld van deze snelle doorgaande routes gebruik maakt. We gaan daarbij meer onderscheid maken in hoe we die gaan vormgeven. Zeker in de wijken om het centrum waar de komende jaren veel wordt gebouwd.

Deze strategie wil het college aanvullen door juist de ‘nieuwe mobiliteit’ een plek te geven. Hierbij is niet het huidige infrasysteem leidend, maar het mobiliteitsgedrag van mensen. “Denk hierbij aan de ov-fiets, de e-bike, deelfietsen, (elektrische) deelauto’s en mobiliteit via een app. Deze nieuwe ontwikkelingen hebben we nu meegenomen in onze strategie. Door hier letterlijk meer ruimte voor te bieden. We sorteren hiermee voor op duurzame mobiliteit die past bij een groeiende en gezonde stad.”

Deel op LinkedInMail dit Artikel

Delen via e-mail

https://www.s-hertogenbosch.nl/nieuwsbericht/archive/2019/03/article/voorsorteren-op-blijvende-bereikbaarheid/