Ga naar de inhoud

Raadsavond Informeren & Ontmoeten op 8 april

3 april 2019
Blauwe iconen van personen in gesprek

Tijdens de Raadsavond kunnen inwoners en organisaties hun mening geven over onderwerpen die hen bezighouden. En ze kunnen inspreken over de onderwerpen waar de gemeenteraad over gaat beslissen. De gemeenteraad wil voor inwoners en organisaties meer herkenbaar en toegankelijk zijn. Daarom wordt iedere maand een speciale avond georganiseerd met de naam ‘Informeren en Ontmoeten’.

De komende Raadsavond vindt plaats op maandag 8 april vanaf 19.00 uur in het Bestuurscentrum (Achter het Stadhuis 5-7). Aanmelden kan tot 24 uur voor aanvang van de vergadering via dit e-mailformulier of (073) 615 5585. Vermeldt u ook het onderwerp waarop u wilt inspreken?

Voorlopig staan de volgende onderwerpen op de agenda. Kijk hier voor de meest actuele agenda en meer informatie over deze onderwerpen.

U kunt inspreken over

 • ontwikkelen SPARK Makers Zone;
 • bestemmingsplan Herontwikkeling Zwartbroekweg 420;
 • bestemmingsplan Vlek 3 Boschveld;
 • bestemmingsplan Lindenlaan 28 Vinkel;
 • bestemmingsplan Hoek Sint Teunislaan – Eekbrouwersweg;
 • bestemmingsplan Rosmalensedijk 3;
 • bestemmingsplan Coudewater (golfbaan en erven);
 • ruimtelijke onderbouwing Oranje Nassaustraat 1B1H;
 • actualiseren Stedelijke Bereikbaarheidsstrategie en agenda;
 • voorbereidingsbesluit Zuiderparkweg;
 • categorieaanwijzing als bedoeld in artikel 6.5 lid 3 Besluit omgevingsrecht;
 • startnotitie regionale energie strategie;
 • ruimtelijke onderbouwing nieuwbouw Zuiderschans, Sweelinckplein 12;
 • krediet (her)huisvesting Weener XL.

U kunt aanwezig zijn bij

Het college informeert de raad over de volgende onderwerpen. U bent welkom om als toehoorder aanwezig te zijn:

- actualisatie Stedelijke Bereikbaarheidsstrategie en –agenda;

- ontwikkelen SPARK Makers Zone;

- startnotitie regionale energie strategie.

Wat gebeurt er na het inspreken?

De onderwerpen waarover u kunt inspreken, worden in de week van 15 april besproken tijdens commissievergaderingen. Als voorbereiding op de raadsvergadering op 7 mei, waar de gemeenteraad de uiteindelijke beslissing neemt. U bent welkom om hierbij aanwezig te zijn. 

Deel op LinkedInMail dit Artikel

Delen via e-mail

https://www.s-hertogenbosch.nl/nieuwsbericht/archive/2019/04/article/raadsavond-informeren-ontmoeten-op-8-april/