Ga naar de inhoud

Voorjaarsnota 2020 gemeente ’s-Hertogenbosch

18 april 2019
Foto van geld

Het college van burgemeester en wethouders heeft de voorjaarsnota 2020 vastgesteld. Die heeft als titel: ‘een sterk ’s-Hertogenbosch, nu en in de toekomst’. In de voorjaarsnota doet het college voorstellen voor nieuw beleid en toekomstige investeringen. De gemeenteraad neemt hierover later een besluit. De voorjaarsnota is de opmaat naar de jaarlijkse begroting. Die komt in het najaar.

“Een stad wordt niet alleen gevormd door stenen”, schrijft het college in de inleiding van de voorjaarsnota. “Het zijn de inwoners en hun diversiteit die kleur geven aan ’s-Hertogenbosch. Zij vormen het richtsnoer voor de visies, het beleid en alle plannen die wij maken. Uiteraard vergeten we daarbij ook de toekomstige generaties niet.

Langdurige financiële houdbaarheid en beperking van de lasten voor inwoners vormen ons uitgangspunt. We gaan bovendien voor kwaliteit, of we doen het niet. Ons doel is een blijvend gastvrije, sociale en welvarende gemeente. En een aantrekkelijke leefomgeving die ontmoeting stimuleert, die veilig is en bijdraagt aan het welzijn van inwoners.”

Nieuw beleid en investeringen

De voorjaarsnota geeft inzicht in de keuzes van het college voor nieuw beleid en investeringen. Die strekken zich uit over verschillende beleidsterreinen. Variërend van zorg en gezondheid tot onderwijshuisvesting, participatie en talentontwikkeling. Van datascience en klimaatadaptie tot cultuur en sportvoorzieningen. Verder zijn onder meer de huisvesting van Exempel en de lokale omroep opgenomen.

Structuurfonds

Daarnaast stelt het college voor om drie nieuwe projecten op te nemen in het structuurfonds. Het structuurfonds is een investeringsplan voor de middellange termijn. De projecten gaan over de ontwikkeling van het stationsknooppunt (€ 12 miljoen), de uitvoering van de herinrichting van de binnenstadsring (€ 14,3 miljoen) en het onder de grond brengen van hoogspanningslijnen (€ 7,3 miljoen).

Deel op LinkedInMail dit Artikel

Delen via e-mail

https://www.s-hertogenbosch.nl/nieuwsbericht/archive/2019/04/article/voorjaarsnota-2020-gemeente-s-hertogenbosch/