Ga naar de inhoud

Raadsavond Informeren & Ontmoeten op 13 mei

7 mei 2019
Iconen van 3 personen

Tijdens de Raadsavond kunnen inwoners en organisaties hun mening geven over onderwerpen die hen bezighouden. En ze kunnen inspreken over de onderwerpen waar de gemeenteraad over gaat beslissen. De gemeenteraad wil voor inwoners en organisaties meer herkenbaar en toegankelijk zijn. Daarom wordt iedere maand een speciale avond georganiseerd met de naam ‘Informeren en Ontmoeten’.

De komende Raadsavond vindt plaats op maandag 13 mei vanaf 19.00 uur in het Bestuurscentrum (Achter het Stadhuis 5-7). Aanmelden kan tot 24 uur voor aanvang van de vergadering via dit formulier of (073) 615 5585. Vermeldt u ook het onderwerp waarop u wilt inspreken?

Voorlopig staan de volgende onderwerpen op de agenda. Kijk hier voor de meest actuele agenda en meer informatie over deze onderwerpen.

U kunt inspreken over

  • kredietvoorstel constructieve maatregelen Hekelbrug;
  • concept-Zienswijze ontwerp programmabegroting 2020 Omgevingsdienst Brabant Noord;
  • jaarverslag en jaarrekening 2018;
  • actualisatie begroting 2019;
  • Voorjaarsnota 2020
  • een eigen onderwerp.

U kunt aanwezig zijn bij

Het college informeert de raad over de volgende onderwerpen. U bent welkom om als toehoorder aanwezig te zijn:

  • Jaarverslag en jaarrekening 2018;
  • Voorjaarsnota 2020.

Wat gebeurt er na het inspreken?

De onderwerpen waarover u kunt inspreken, worden in de week van 20 mei besproken tijdens commissievergaderingen. Als voorbereiding op de raadsvergadering op 5 juni, waar de gemeenteraad de uiteindelijke beslissing neemt. U bent welkom om hierbij aanwezig te zijn. 

Deel op LinkedInMail dit Artikel

Delen via e-mail

https://www.s-hertogenbosch.nl/nieuwsbericht/archive/2019/05/article/raadsavond-informeren-ontmoeten-op-13-mei/