Ga naar de inhoud

Werk sociale wijkteams op goede weg

23 mei 2019
Foto van een vrouw die iets opschrijft in een schrijfblok

Iedereen heeft in zijn leven wel eens zorg of ondersteuning nodig. Als een inwoner of gezin te maken krijgt met problemen op meer levensgebieden, dan kan een sociaal wijkteam helpen. Die hebben we sinds 2015. Vier jaar later hebben we onderzocht of de teams goed functioneren. Het Verwey-Jonker Instituut heeft daarvoor onderzoek gedaan. De Adviesraad Wmo en Jeugdhulp heeft ook bijgedragen.

Wethouder Van Olden (zorg): “We willen natuurlijk dat de zorg en ondersteuning die we kunnen bieden, vlekkeloos gaat. Dat we niet teloor gaan in bijvoorbeeld regelgeving en administratie.

De evaluatie laat zien dat de teams op punten al een positief verschil hebben weten te maken. En ook dat we een aantal hobbels te nemen hebben. Daar werken we hard aan. Met als stip op horizon dat we onze inwoners straks het beste zorgbedrijf van Nederland kunnen bieden.”

Sociaal wijkteams doen waar ze voor zijn en maken het verschil

We zijn op de goede weg. Het Verwey-Jonker Instituut concludeert dat de sociaal wijkteams werken in lijn met hun opdracht. Zo gaan de hulpverleners goed in gesprek over de vraag. Ze bekijken de problematiek vanuit verschillende kanten en vinden daarin de samenwerking met partners.

In het onderzoek zijn achttien situaties onderzocht. Verwey-Jonker stelt dat het aannemelijk is dat er meer of grotere escalaties waren geweest als het sociaal wijkteam niet betrokken was geweest. Het gaat dan bijvoorbeeld om huiselijk geweld en overlast in de wijk. Maar ook over het onder toezicht stellen of uit huis plaatsen van kinderen.

Belemmeringen om te verbeteren

Tegelijk hebben de sociaal wijkteams met afhankelijkheden te maken. Bijvoorbeeld wetgeving, regels en andere organisatie. Er zijn belemmeringen in de ketensamenwerking die het op tijd uitvoeren van geschikte hulp in de weg staan. Denk bijvoorbeeld aan werkdruk bij wijkteams, administratieve druk en het voeren van integrale regie. Het gaat hier ook om de wachtlijsten bij gespecialiseerde voorzieningen van Wmo en Jeugdhulp. Volgens Verwey-Jonker zijn we hier niet uniek in. Dit zijn namelijk ook uitdagingen voor andere middelgrote gemeenten zoals ’s-Hertogenbosch.

Met die belemmeringen zijn we aan de slag en we werken aan vijf verbeteringen. Denk dan aan het verder mogelijk maken van een aanpak die past bij het gezin of persoon. We willen er voor zorgen dat wachttijden waar de gemeente voor aan zet is, korter worden. Alles met als doel: inwoners die zorg en hulp nodig hebben sneller en beter helpen. 

Wat doet een sociaal wijkteam?

Een inwoner wordt aangemeld bij het sociaal wijkteam door bijvoorbeeld een huisarts. In het sociaal wijkteam werken hulpverleners met verschillende achtergronden samen. Mensen die ruime kennis en ervaring hebben op verschillende gebieden. Zoals van jeugd, maatschappelijk werk, ouderen of mensen met beperkingen. De hulpverlener bespreekt de vragen en problemen met de inwoner of het gezin. Volgens de gedachte 1 gezin, 1 plan van aanpak, 1 regisseur. Samen kijken ze wat iemand als oplossing ziet, wat hij zelf kan doen en waar professionele hulp bij nodig is.

Het rapport van Verwey-Jonker kunt u online vinden op deze website.

Deel op LinkedInMail dit Artikel

Delen via e-mail

https://www.s-hertogenbosch.nl/nieuwsbericht/archive/2019/05/article/werk-sociale-wijkteams-op-goede-weg/