Ga naar de inhoud

Conceptvisie Zuidwalgebied ter inzage

6 juni 2019
Luchtfoto Zuidwal

Vorig jaar (10 januari en 4 juni 2018) en dit jaar op 9 en 10 april heeft de gemeente verschillende gesprekken gevoerd. Gesprekken met bewoners en organisaties over het zuidwalgebied.

De gemeente heeft alle ingebrachte ideeën over de kwaliteit en uitstraling van het Zuidwalgebied afgewogen in relatie tot haar beleidsuitgangspunten. Dit leidde tot een conceptvisie.

In de vergadering van 28 mei 2019 heeft het college deze visie vrijgegeven voor inspraak. De visie ligt vanaf 11 juni 6 weken ter inzage. Daarna wegen we de inspraakreacties af. Waar nodig leidt dit tot een aanpassing van de visie. De gemeenteraad stelt de visie uiteindelijk vast. Vanaf dat moment dient de visie als ruimtelijk en functioneel kader voor projecten in het Zuidwalgebied. Dit geldt voor zowel de openbare ruimte als voor vastgoedprojecten.

Deel op LinkedInMail dit Artikel

Delen via e-mail

https://www.s-hertogenbosch.nl/nieuwsbericht/archive/2019/06/article/conceptvisie-zuidwalgebied-ter-inzage/