Ga naar de inhoud

Extra stappen voor een duurzame gemeente

3 juni 2019
Luchtfoto transferium Deutersestraat

Het college heeft besloten de visie Duurzaam ’s-Hertogenbosch aan de gemeenteraad voor te leggen. Duurzaamheid is naast vernieuwing en samenwerking, een van dé drie groene draden in het bestuursakkoord. Wethouder Mike van der Geld: “wij gaan voor een gezonde en groene woon-, werk- en leefomgeving. Met schone energie, zo weinig mogelijk verspilling van grondstoffen en waar we ons duurzaam verplaatsen”. Dit zijn onze ambities om in 2050 een Duurzaam ’s-Hertogenbosch te zijn.

Groenste transferium van Nederland

Gelukkig gebeurt er al veel. Zoals de natuurvriendelijke oevers in de wijk Noord en het groenste transferium van Nederland aan de Deutersestraat. Inwoners kunnen subsidie krijgen voor de aanleg van een groen dak of een geveltuintje. Er zijn gratis fietsstallingen in het centrum en 300 oplaadpunten voor elektrische auto’s. Woningcorporaties gaan hun woningen geschikt maken voor duurzame energie en materialen opnieuw gebruiken. En ga zo maar door.

Zonnepanelen

Het college juicht al deze initiatieven toe en vraagt aan iedereen om zich nog verder in te zetten. Want er is meer nodig om de doelen te halen. De gemeente geeft daarbij zelf het goede voorbeeld door haar eigen gebouwen te verduurzamen. Er liggen bijvoorbeeld al 12.000 zonnepanelen op de gemeentelijke daken. Wij gaan ook twee keer zoveel bomen per jaar planten.

Duurzaam 's-Hertogenbosch

De gemeente stelt ieder jaar een jaarverslag Duurzaam ’s-Hertogenbosch op. Dit om te kijken of wij de doelen halen. In 2020 wordt voor het eerst het Duurzaamheidsjaarverslag 2019 aan de Raad aangeboden.

Deel op LinkedInMail dit Artikel

Delen via e-mail

https://www.s-hertogenbosch.nl/nieuwsbericht/archive/2019/06/article/extra-stappen-voor-een-duurzame-gemeente/