Ga naar de inhoud

Raadsavond Informeren & Ontmoeten op 11 juni

5 juni 2019
2 getekende poppetjes die met elkaar praten

Tijdens de Raadsavond kunnen inwoners en organisaties hun mening geven over onderwerpen die hen bezighouden. En ze kunnen inspreken over de onderwerpen waar de gemeenteraad over gaat beslissen. De gemeenteraad wil voor inwoners en organisaties meer herkenbaar en toegankelijk zijn. Daarom wordt iedere maand een speciale avond georganiseerd met de naam ‘Informeren en Ontmoeten’.

De komende Raadsavond vindt plaats op dinsdag 11 juni vanaf 19.00 uur in het Bestuurscentrum (Achter het Stadhuis 5-7). Aanmelden kan tot 24 uur voor aanvang van de vergadering via dit e-mailformulier of (073) 615 5585. Vermeldt u ook het onderwerp waarop u wilt inspreken?

Voorlopig staan de volgende onderwerpen op de agenda. Kijk hier voor de meest actuele agenda en meer informatie over deze onderwerpen.

U kunt inspreken over

 • Nota Duurzaam ’s-Hertogenbosch
 • Beleidskader hotels en particuliere logiesaccommodaties 2019
 • Citymarketing: Wie kiest wordt gekozen
 • Markt 29; Kleine Winst
 • Beleidsnota Zonne-energiemaatregelen bij monumenten en in het rijksbeschermde stadsgezicht
 • Bestemmingsplan Gezondheidscentrum Empelseweg / Diepteweg
 • Bestemmingsplan Het Wielsem 4
 • Ruimtelijke onderbouwing 67 woningen in deelgebieden C, D en E van het Gasthuiskwartier
 • Zienswijze begroting 2020 GGD Hart voor Brabant
 • Gewijzigde gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulance Voorziening (RAV)
 • Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet 2019
 • Budgettaire kaders Wmo en Jeugdhulp
 • Programmabegroting 2020 en Jaarverantwoording en resultaatbestemming over 2018 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord
 • Conceptjaarplan en ontwerpbegroting 2020 Regio Noordoost Brabant     
 • Besluit op het bezwaar gericht tegen het raadsbesluit tot aanwijzing Vughterpoort als gemeentelijk beschermd stadsgezicht

U kunt aanwezig zijn bij

Het college informeert de raad over de volgende onderwerpen. U bent welkom om als toehoorder aanwezig te zijn:

 • Budgettaire kaders Wmo en Jeugdhulp;
 • Beleidskader hotels en particuliere logiesaccommodaties 2019 + Horecavisie
 • Markt 29; Kleine Winst
 • Citymarketing: wie kiest wordt gekozen

Wat gebeurt er na het inspreken?

De onderwerpen waarover u kunt inspreken, worden in de week van 17 juni besproken tijdens commissievergaderingen. Als voorbereiding op de raadsvergadering op 2 juli, waar de gemeenteraad de uiteindelijke beslissing neemt. U bent welkom om hierbij aanwezig te zijn. 

Deel op LinkedInMail dit Artikel

Delen via e-mail

https://www.s-hertogenbosch.nl/nieuwsbericht/archive/2019/06/article/raadsavond-informeren-ontmoeten-op-11-juni/