Ga naar de inhoud

Twee fietsbruggen bij rotonde Postweg-Heunweg

19 juni 2019
Tekening/kaart plannen fietsbruggen

Er komen twee fietsbruggen bij de rotonde Postweg-Heunweg. Eén ten westen van de rotonde. Deze brug loopt evenwijdig aan het spoor. Fietsers steken zo de Postweg over. De tweede brug komt oostelijk van de rotonde. Deze loopt evenwijdig aan de Randweg. Fietsers steken daar de Heunweg over. Met twee fietsbruggen zorgen we voor een volledige scheiding van het gemotoriseerd en fietsverkeer op de rotonde. De rotonde bouwen we om tot een turborotonde. Daarmee wikkelen we het gemotoriseerde verkeer sneller én veiliger af.

Deze oplossing is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen de gemeenten Vught en ’s-Hertogenbosch, de Provincie Noord-Brabant en de regio Noordoost-Brabant (Agrifood Capital).  Buurtbewoners, hotel Van der Valk, fietsersbonden en de Natuur en milieugroep Vught werkten mee aan dit plan. De drie overheden zorgen voor het geld om het uit te voeren.

Wethouder Ufuk Kâhya: ‘’Alle betrokkenen willen meer veiligheid en gemak voor de fietser. En een betere doorstroming van het gemotoriseerd verkeer. Het scheiden van beide verkeerstromen is een fietsvriendelijke en duurzame oplossing. Met dit plan verbeteren we de leefbaarheid, doorstroming en de verkeersveiligheid. En behouden we veel groen. Deze oplossing kan dan ook rekenen op steun van de betrokken partijen.”

Wethouder Van de Ven: “Met twee bruggen en de turborotonde zijn we klaar voor de toekomst. Een toekomst met meer veiligheid en een betere doorstroming van het fiets- en gemotoriseerd verkeer. En dat is hard nodig. Zeker ook met de op handen zijnde ombouw van de N65. De nieuwe turborotonde krijgt een ‘bypass’ richting ’s-Hertogenbosch vanaf de Randweg. Dat gaat zeker een vlottere verkeersafwikkeling geven.”

Financiën

Het aanleggen van de twee bruggen en de turborotonde kost € 4.107.000,- (exclusief voorbereiding). De provincie Noord-Brabant onderstreept het belang van het verbeteren van de verkeersveiligheid en doorstroming met een fiks bedrag: €1.960.000,-. Gedeputeerde Staten nemen hierover volgende maand een besluit. De gemeente Vught wil € 825.000,- bijdragen. De Vughtse raad neemt hierover op 27 juni een besluit. De gemeente ’s-Hertogenbosch betaalt €1.581.000,-. De bijdrage van ’s-Hertogenbosch is inclusief € 259.000,- voorbereidingskosten.

Huidige situatie

De rotonde Postweg-Heunweg is onderdeel van een belangrijke fietsroute tussen ’s-Hertogenbosch en Vught. Bovendien is de rotonde voor beide gemeenten een onderdeel van de gemeentelijke hoofdwegenstructuur. De huidige rotonde is onvoldoende veilig voor fietsers. Fietsers en het doorgaande autoverkeer kruisen elkaar gelijkvloers. Ook is er onvoldoende doorstroming van auto’s. In de spits heeft dit een vertragend effect op bv de Randweg, N65 en de A2.

Goede doorstroming is belangrijk voor de bereikbaarheid van beide gemeenten, de regio en enkele bijzondere bestemmingen. Het gaat dan om het Jeroen Bosch Ziekenhuis en de Spoorzone ’s-Hertogenbosch met ’s-Hertogenbosch CS als regionale mobiliteit hub.

Deel op LinkedInMail dit Artikel

Delen via e-mail

https://www.s-hertogenbosch.nl/nieuwsbericht/archive/2019/06/article/twee-fietsbruggen-bij-rotonde-postweg-heunweg/