Ga naar de inhoud

Zuid Willemsvaart wordt Kanaalboulevard

12 juni 2019
tekening van de kanaalboulevard

We gaan starten met de eerste fase van de herinrichting Zuid Willemsvaart als 30km/h zone. Het gaat hierbij om het deel van de binnenstadsring tussen het Kardinaal van Rossumplein en de Hinthamerstraat (Sluis 0). In de voorbereiding hebben we overleg gehad met stakeholders, omwonenden en gebruikers.

Wethouder Ufuk Kâhya: “Comfortabel en veilig vervoer dat zo min mogelijk het milieu belast. Daarmee zorgen we ervoor dat we bereikbaar zijn, maar dat het ook prettig en gezond wonen en leven blijft in 's-Hertogenbosch. Om die reden passen we de inrichting van de Binnenstadsring aan. Dit moet ervoor zorgen dat er minder doorgaand verkeer over de Binnenstadsring rijdt. Met de herinrichting van de Kanaalboulevard zetten we een belangrijke stap in de goede richting .”

Wat gaan we doen?

In overleg met de betrokkenen deden we een paar aanpassingen in het bestaande inrichtingsplan Binnenstadsring. Deze richten zich vooral op verkeersremmende maatregelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het toevoegen van fietssuggestiestroken en het aanbrengen van drie verkeersluizens. Op basis van geluid- en trillingonderzoek kiezen we voor deze specifieke locatie niet voor klinkers. Uit het onderzoek blijkt dat deze teveel trillingen en geluid geven in de woningen van de direct omwonenden. Daarom gaan we op deze locatie asfalt gebruiken. De werkzaamheden starten in het voorjaar van 2020.

We werken in fases

We pakken de uitvoering van de andere delen van de Binnenstadsring in delen op. Dit om de bereikbaarheid van de (binnen)stad te waarborgen. Als eerste starten we met de voorbereidingen van de Zuid Willemsvaart. Daarna volgt het eerste deel van de Oranjeboulevard tussen Julianaplein tot aan de Lekkerbeetjesstraat. De realisatie van de herinrichting van de Oranjeboulevard staat gepland in het najaar 2020.

Bereikbare binnenstad

De herinrichting van de Zuid Willemsvaart staat niet op zich. Het maakt onderdeel uit van een brede aanpak van bereikbaarheid en leefbaarheid van de binnenstad. De Binnenstadsring is hierbij een belangrijke schakel. De Binnenstadsring kent meerdere projecten waarbij we per locatie maatwerk toepassen. Daarnaast zijn we hard aan de slag met het ontwikkelen van het Zuid Willemspark.

Deel op LinkedInMail dit Artikel

Delen via e-mail

https://www.s-hertogenbosch.nl/nieuwsbericht/archive/2019/06/article/zuid-willemsvaart-wordt-kanaalboulevard/