Ga naar de inhoud

Kwaliteit in aanbod evenementen

5 september 2019
Foto van een grote groep mensen voor een podium

De afgelopen jaren zijn er meer evenementen in onze stad. De druk op de binnenstad wordt daardoor steeds groter. Meer en meer evenementen willen neerstrijken in onze gemeente. Het aantal geschikte plekken is toch beperkt. En alleen een evenementenkalender is niet meer voldoende. Het college wil meer vooraf sturen op de kwaliteit van het aanbod van evenementen. Het college stelt de raad daarom een nieuwe aanpak voor. Een aanpak die bijdraagt aan de reclame en leefbaarheid van de stad. Daarmee wordt ook het evenementenbeleid duurzaam.

Aanpak

Duurzaamheid wordt vanaf 2022 een voorwaarde voor het krijgen van de evenementenvergunning. Daarnaast kiezen we ervoor dat vanaf 2022 in ieder geval een verbod gaat gelden op single use plastic. Het college kiest voor kwaliteit in plaats van kwantiteit. Een evenement wordt getoetst op het soort evenement, de veiligheid, de overlast voor bewoners (geluid) en op ecologie en duurzaamheid. Zijn er teveel evenementen op een locatie dan kijken we of het evenement voldoet aan een aantal voorwaarden.

Voorwaarden

Een evenement moet dan zoveel mogelijk bijdragen aan ’s-Hertogenbosch als belangrijke datastad, Cultuurstad van het Zuiden. Zonder doel om winst te maken en vrij en gratis zijn. Ook kijkt het college dan of het evenement voor jongeren worden georganiseerd, lokale binding en een maatschappelijk en duurzaam karakter heeft. Het college geeft voorrang aan die evenementen die aan de meeste voorwaarden voldoen.

Aantrekkelijk

Inwoners, bezoekers en organisatoren moeten ook echt iets gaan merken van het nieuwe evenementenbeleid. Waar het gaat om inwoners en bezoekers verwachten we dat ’s-Hertogenbosch alleen nog maar aantrekkelijker wordt. Inwoners en bezoekers maken naast de terugkerende evenementen ook kennis met  nieuwe evenementen, waarvoor we ruimte geven. Ook de leefbaarheid rondom evenementenlocaties moet toenemen.

Vervolgproces

De gemeenteraad bespreekt op 8 oktober 2019 dit voorstel. Gaat de raad akkoord, dan gaan we in de maanden oktober en november in gesprek met organisatoren, bewoners, ondernemers en andere organisaties om het verder uit te werken.

Deel op LinkedInMail dit Artikel

Delen via e-mail

https://www.s-hertogenbosch.nl/nieuwsbericht/archive/2019/09/article/kwaliteit-in-aanbod-evenementen.html