Ga naar de inhoud

Samenwerken aan veilige wijken

11 september 2019
Tekening van twee inbrekers met een huis en auto op de achtergrond

Verbeteren van de veiligheid en de veiligheidsgevoelens van inwoners. Dit vraagt om maatwerk per wijk. We gaan hierover in gesprek met inwoners en organisaties in alle Bossche wijken en dorpen. We starten nu in de Maaspoort.

“Iedereen vindt prettig wonen belangrijk. Dat begint bij een veilige buurt. Dat kunnen politie en gemeente niet alleen. Ook jij als inwoner hebt daarin een belangrijke bijdrage. Want samen zien we meer. Samen met inwoners en beroepskrachten kijken we per wijk wat nodig is en wat de beste oplossingen zijn,” aldus burgemeester Jack Mikkers.

Onderzoek en bijeenkomst

We nodigen inwoners van de Maaspoort uit om een korte vragenlijst in te vullen. Deze staat op www.s-hertogenbosch.nl/veiligheidsplan. Daarnaast komt er een bijeenkomst waar de burgemeester en ambtenaren in gesprek gaan over wat er speelt in de Maaspoort. Deze bijeenkomst is op maandagavond 7 oktober in De Schans. We organiseren de bijeenkomst samen met de wijkraad Maaspoort.

We doen regelmatig onderzoek naar onze wijken. Lees hier het onderzoek over de Maaspoort. Ook doen we onderzoek naar veiligheid. Tijdens de bijeenkomst zien buurtbewoners wat deze onderzoeken zeggen over de veiligheid in de Maaspoort. Buurtbewoners kunnen dit aanvullen met hun eigen beleving en ervaringen. Zo kunnen de gemeente en de politie samen met inwoners bepalen waar met voorrang aandacht naartoe moet. Denk bijvoorbeeld aan auto- of woninginbraak, geweld en jeugdoverlast.

Alle wijken en dorpen

De komende drie jaar gaan we in alle wijken en dorpen werken aan een veiligheidsplan op maat.

Deel op LinkedInMail dit Artikel

Delen via e-mail

https://www.s-hertogenbosch.nl/nieuwsbericht/archive/2019/09/article/samenwerken-aan-veilige-wijken.html