Ga naar de inhoud

Indienen zienswijze plan- m.e.r. procedure A2

25 oktober 2019
verkeersdrukte op de weg

De A2 dreigt tussen knooppunt Deil en knooppunt Vught uit te groeien tot een van de grootste fileknelpunten van Nederland. Op 4 juni 2018 heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat daarom de startbeslissing voor de MIRT-Verkenning A2 Deil – ’s-Hertogenbosch – Vught getekend. De MIRT-verkenning maakt deel uit van het MIRT-programma A2 Deil – Vught. Dit programma wordt uitgevoerd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), Rijkswaterstaat, de provincies Gelderland en Noord-Brabant, gemeente ’s-Hertogenbosch en Regio Rivierenland. Het programma kent zowel korte- als langetermijn maatregelen.

Van donderdag 24 oktober tot en met woensdag 4 december 2019 kunt u een zienswijze indienen op het voornemen een plan-m.e.r.-procedure te starten voor de verkenning A2 Deil – ’s-Hertogenbosch – Vught.

Meer projectinformatie vindt u op www.platformparticipatie.nl/a2deilvught

Deel op LinkedInMail dit Artikel

Delen via e-mail

https://www.s-hertogenbosch.nl/nieuwsbericht/archive/2019/10/article/indienen-zienswijze-plan-mer-procedure-a2.html