Ga naar de inhoud

Pilot met ‘slimme’ gehandicaptenparkeerplaatsen

9 oktober 2019
Zwarrt wit foto van een parkeerbord met daarop een P met rolstoel

Welke gehandicaptenparkeerplaatsen nog beschikbaar zijn, zien pilotdeelnemers in gemeente ’s-Hertogenbosch binnenkort via een app op hun telefoon. De gemeente, Gehandicapten Platform ’s-Hertogenbosch en provider Spotten werken gezamenlijk aan de pilot met ‘slimme parkeerplaatsen’. Het komende half jaar testen 50 bestuurders met een gehandicaptenparkeerkaart hoe de app werkt en bevalt in de Bossche binnenstad en spoorzone.

Alle 79 openbare gehandicaptenparkeerplaatsen (met uitzondering van parkeergarages) in de Bossche binnenstad en spoorzone krijgen een sensor. Met de sensoren meten we de beschikbaarheid van een parkeerplaats. Pilotdeelnemers zien deze ‘realtime’ in een app op hun telefoon of ander mobiel apparaat. Met de telefoon in een houder kunnen zij zich vervolgens naar de vrije plek laten navigeren. Is een parkeerplek in de tussentijd bezet, dan wordt de bestuurder automatisch doorgeleid.

Bereikbaar en toegankelijk

Wethouder Kâhya: “Door slim gebruik van data en nieuwe technieken vergroten we de bereikbaarheid en toegankelijkheid van ’s-Hertogenbosch voor mensen met een beperking. We voorkomen onnodig zoeken en een grotere loopafstand. Zo maken we het voor hen laagdrempeliger om mee te doen in de samenleving.” De verzamelde data geeft ons als gemeente ook inzicht in de bezettingsgraad van parkeerplaatsen. Hiermee kunnen we in de toekomst rekening houden in ons beleid. Privacy blijft gewaarborgd: welke auto op een parkeerplaats staat, wordt niet gemeten.

Samen werken aan ambities

De pilot brengt twee kernwaarden van gemeente ’s-Hertogenbosch samen: onze ambities als inclusieve gemeente en datastad. Daaraan werken we met verschillende partijen. Waar Spotten de sensoren installeert en de app ontwikkelt, werkt ook Gehandicapten Platform ’s-Hertogenbosch mee aan de pilot. Zij leveren belangrijke feedback tijdens de gehele pilotperiode. De proef is daarnaast gekoppeld aan het Internet of Things (IoT) Stadslab. Daar experimenteren we samen met onderwijsinstellingen met nieuwe technologie in de buitenruimte.

Aanmelden deelnemers

Bestuurders met een gehandicaptenparkeerkaart die regelmatig parkeren in de Bossche binnenstad of spoorzone kunnen zichzelf aanmelden voor de pilot. Dat kan via iotstadslab@s-hertogenbosch.nl. U hebt dan een smartphone nodig. We zullen de komende periode ook steekproefsgewijs pilotdeelnemers uitnodigen per brief. In verband met de verwerking van data en feedback is nu plaats voor 50 deelnemers.

Toekomst

De pilot duurt een half jaar. Daarna wordt beoordeeld of deze nieuwe service de gewenste toegevoegde waarde heeft voor de doelgroep. De proef kan dan worden voortgezet en mogelijk uitgebreid.

Deel op LinkedInMail dit Artikel

Delen via e-mail

https://www.s-hertogenbosch.nl/nieuwsbericht/archive/2019/10/article/pilot-met-slimme-gehandicaptenparkeerplaatsen.html