Ga naar de inhoud

Raadsavond Informeren & Ontmoeten op 21 oktober

10 oktober 2019
Poppetjes die met elkaar praten

Tijdens de Raadsavond kunnen inwoners en organisaties hun mening geven over onderwerpen die hen bezighouden. En ze kunnen inspreken over de onderwerpen waar de gemeenteraad over gaat beslissen.

De komende Raadsavond vindt plaats op maandag 21 oktober vanaf 19.00 uur in het Bestuurscentrum (Achter het Stadhuis 5-7). Aanmelden kan tot 24 uur voor aanvang van de vergadering via gemeenteraad@s-hertogenbosch.nl of (073) 615 9081. Vermeldt u ook het onderwerp waarop u wilt inspreken?

Voorlopig staan de volgende onderwerpen op de agenda. Kijk hier voor de meest actuele agenda en meer informatie over deze onderwerpen.

U kunt inspreken over

Een onderwerp dat u belangrijk vindt, of een van de onderwerpen waar de raad over gaat beslissen:

  • Begroting 2020;
  • Belastingvoorstellen 2020;
  • opnemen in Structuurfonds: herinrichting Binnenstadsring;
  • opnemen in Structuurfonds: knooppuntontwikkeling Station ’s-Hertogenbosch;
  • opnemen in Structuurfonds: verkabelen hoogspanningsleiding;
  • subsidieplafond Regeling Professionele Kunsten 2021- 2024 's-Hertogenbosch – BrabantStad.

U kunt aanwezig zijn bij

Het college informeert de raad over de volgende onderwerpen. U bent welkom om als toehoorder aanwezig te zijn:

  • toelichting Begroting 2020;
  • informatie nieuwe wet GGZ / risicosessie zorg en veiligheid.

Wat gebeurt er na het inspreken?

De onderwerpen waarover u kunt inspreken, worden in de week van 28 oktober besproken tijdens commissievergaderingen. Als voorbereiding op de raadsvergadering op 12 november, waar de gemeenteraad de uiteindelijke beslissing neemt. U bent welkom om hierbij aanwezig te zijn.

Deel op LinkedInMail dit Artikel

Delen via e-mail

https://www.s-hertogenbosch.nl/nieuwsbericht/archive/2019/10/article/raadsavond-informeren-ontmoeten-op-21-oktober.html