Ga naar de inhoud

We werken aan 10 km natuurvriendelijke oever

15 oktober 2019
 film still uit filmpje Natuurvriendelijke oevers

We zijn weer gestart met de aanleg van natuurvriendelijke oevers in de wijk Noord. Langs het water verwijderen we op een aantal plekken de houten palen. Daar komen mooie rietkragen en oeverplanten voor terug. Dit vormt een belangrijk leef-, broed, en rustgebied voor verschillende diersoorten. Variërend van insecten zoals libellen, vlinders en kevers, tot vissen, kikkers, kleine zoogdieren en watervogels. Bekijk hier het filmpje.

De natuurvriendelijke oevers worden aangelegd in opdracht van de gemeente ’s-Hertogenbosch en waterschap Aa en Maas. De werkzaamheden worden uitgevoerd uit tussen half september en half maart. Zo zorgen we ervoor dat we de natuur in het voorjaar niet verstoren. Denk bijvoorbeeld aan broedende vogels.

10 km natuurvriendelijke oever

We verwachten in 2020 maar liefst 10 km natuurvriendelijke oever in de wijk Noord aangelegd te hebben. Hiermee maken we het gebied niet alleen aantrekkelijk(er) voor planten en dieren, maar ook voor bewoners.

Dit jaar leggen we onder andere bij De Harendonkweg, Sint Teunislaan en Rompert Park een natuurvriendelijke oever aan. Planten hebben de tijd nodig om te groeien. Het duurt daarom even voordat je het resultaat ziet. In december 2020 zijn alle natuurvriendelijke oevers in Noord klaar en starten we in de wijk Maaspoort.

Meer weten? Wil je weten waarom het belangrijk is dat er veel verschillende planten en dieren leven in onze gemeente? Kijk dan op de website van de Rijksoverheid, of bekijk onze infographic 'natuur in de stad'.

Deel op LinkedInMail dit Artikel

Delen via e-mail

https://www.s-hertogenbosch.nl/nieuwsbericht/archive/2019/10/article/we-werken-aan-10-km-natuurvriendelijke-oever.html