Ga naar de inhoud

Ambities voor Station Oost en omgeving

7 november 2019
Foto van bomen aan de Aartshertogenlaan

Het college heeft besloten om een ambitiedocument te maken voor het gebied bij Station Oost. Het gaat om een gebied waar onder andere de afgesloten Aartshertogenlaan, het transferium en het gebied rondom het stadion onderdeel van uitmaken. Het college ziet het gebied als kansrijk voor ontwikkelingen. De wens is om er een aantrekkelijk gebied van te maken, onder andere door woningbouw.

Samenhang

In het ambitiedocument bekijkt de gemeente het gebied als geheel. Door samenhang aan te brengen, benutten we kansen voor meer ruimte voor wonen, werken, voorzieningen en groen. Op basis daarvan kunnen we ook bekijken in hoeverre we overgaan tot actualiseren, bijstellen of voortzetten.

Participatie

Het ambitiedocument maken we niet alleen. We gaan actief in gesprek met partijen en eigenaren die actief zijn in het gebied. Daarnaast betrekken we bewoners. We vinden het belangrijk om te horen welke ideeën, kansen en verbeterpunten er zijn. Hoe dit proces van participatie eruitziet, wordt momenteel uitgewerkt.

Planning

Het college wil het ambitiedocument in het tweede kwartaal van 2020 aan de gemeenteraad voorleggen ter besluitvorming.

Deel op LinkedInMail dit Artikel

Delen via e-mail

https://www.s-hertogenbosch.nl/nieuwsbericht/archive/2019/11/article/ambities-voor-station-oost-en-omgeving.html