Ga naar de inhoud

Contouren nieuw actieplan voor brede binnenstad

8 november 2019
Foto van wandelende mensen door straat in historische binnenstad 's-Hertogenbosch

Het college van burgemeester en wethouders heeft het voorstel vastgesteld met de contouren voor een nieuw actieplan voor de binnenstad. Zij legt dit voorstel voor aan de gemeenteraad. Het vorige actieplan uit 2014 richtte zich sterk op het bestrijden van de gevolgen van de economische crisis. Het doel is nu verbetering van de economische positie en vitaliteit van de zogeheten brede binnenstad. Met de brede binnenstad bedoelen we het historische centrum en de Spoorzone.

Economische motor

Binnensteden zijn belangrijke economische motoren. Zo ook in ‘s-Hertogenbosch. Zij biedt veel werkgelegenheid en kent afwisselende plaatsen voor bedrijven en ondernemers. Zij heeft een grote lokale, regionale, landelijke én internationale aantrekkingskracht. Zowel op de eigen inwoners als op mensen van verder weg. De ambitie is om blijvend tot de top 10 van Nederlandse binnensteden te behoren. Met een aantrekkelijke mix van economische, toeristische en culturele functies.

Diversiteit

De toekomstige brede binnenstad zou moeten bestaan uit elkaar aanvullende sfeergebieden met uiteenlopende kansen voor verdere ontwikkeling. Deze gebieden onderscheiden zich in identiteit en kwaliteit. Binnen de brede binnenstad richten de economische doelstellingen zich op meer diversiteit in aanbod en functies. En op een gedoseerde groei van het aantal bezoekers die moet leiden tot meer omzet en werkgelegenheid

Samenwerking

De gemeente stelt het nieuwe actieplan samen op met partners in de binnenstad. Zoals de ondernemers, horeca, ambulante handel en hotels. Ook verschillende culturele, toeristische en andere organisaties doen mee. Het college wil het actieplan in de eerste helft van het jaar 2020 vaststellen.

Deel op LinkedInMail dit Artikel

Delen via e-mail

https://www.s-hertogenbosch.nl/nieuwsbericht/archive/2019/11/article/contouren-nieuw-actieplan-voor-brede-binnenstad.html