Ga naar de inhoud

Samen maken we Empel veiliger

25 november 2019
Plaatje toont inbrekers bij auto en huis

Verbeteren van de veiligheid en de veiligheidsgevoelens van inwoners. Dit vraagt om maatwerk per wijk. We gaan hierover in gesprek met inwoners en organisaties in alle wijken en dorpen. We zijn gestart in Maaspoort. Nu gaan we dat in Empel, Gewande en Meerwijk doen.

“Iedereen vindt prettig wonen belangrijk. We willen graag horen hoe inwoners tegen de veiligheid in hun eigen omgeving aankijken. Iedere buurt heeft daarin eigen thema’s. Daarom gaan we ook alle wijken en dorpen langs. Om te horen wat inwoners zien en wat er aan gedaan kan worden. Door gemeente, politie en inwoners zelf,” aldus burgemeester Jack Mikkers.

Onderzoek en bijeenkomst

We nodigen inwoners uit om een korte vragenlijst in te vullen. Deze staat op www.s-hertogenbosch.nl/veiligheidsplan.

Daarnaast komt er een bijeenkomst waar de burgemeester in gesprek gaat over wat er speelt in het dorp. Deze bijeenkomst is op donderdag 5 maart 2020. Tijdens de bijeenkomst zien buurtbewoners wat deze onderzoeken zeggen over de veiligheid in Empel. Buurtbewoners kunnen dit aanvullen met hun eigen beleving en ervaringen. Zo kunnen de gemeente en de politie samen met inwoners bepalen waar met voorrang aandacht naartoe moet. Denk bijvoorbeeld aan auto- of woninginbraak, geweld, vuurwerk en jeugdoverlast.

 

Alle wijken en dorpen

Het onderzoek in Empel start op 26 november 2019. Van 2019 tot 2022 gaan we in alle wijken en dorpen werken aan een veiligheidsplan op maat.

Deel op LinkedInMail dit Artikel

Delen via e-mail

https://www.s-hertogenbosch.nl/nieuwsbericht/archive/2019/11/article/samen-maken-we-empel-veiliger.html