Ga naar de inhoud

College wil financieel tekort het hoofd bieden

20 december 2019
Eurobiljetten

De gemeenteraad stelde vorige maand de begroting voor 2020 vast. Voor het volgende jaar is er een sluitende begroting. De jaren erna verwacht het college van burgemeester en wethouders een tekort. Dat is met name het gevolg van externe factoren en door onzekerheden. Zoals die vanuit het Rijk op de gemeente afkomen. Het tekort loopt op van € 2,7 miljoen in 2021 tot € 4,3 miljoen in 2023.

Het college stelt de gemeenteraad voor maatregelen te nemen. Het voorstel is op zoek te gaan naar € 4,3 miljoen aan voorstellen voor bezuinigingen. De zoekopdracht is groter, namelijk € 5,0 miljoen euro. Zodat er financiële ruimte is voor de gemeenteraad om keuzes te maken. Dit is een serieuze, maar overzienbare opgave.

Ambities leidend

De ambities uit het bestuursakkoord zijn leidend bij de voorstellen. Op basis daarvan bepaalt het college de zoekrichting. Organisaties en instellingen die het treft, legt het college vooraf de voorstellen voor. De voorstellen liggen in juli 2020 voor bij de gemeenteraad. Dat gebeurt via de voorjaarsnota 2021.

De komende jaren verwacht het college nog steeds onzekerheid over de financiën. Het voorstel is daarom uit te gaan van een dynamisch proces. Concreet betekent dit, dat het college elk jaar kijkt en overweegt of opnieuw bezuinigingen gewenst zijn. Eventuele financiële meevallers wil het college inzetten voor incidenteel nieuw beleid. Het doel is en blijft een stevig en houdbaar financieel beleid.