Ga naar de inhoud

Energieneutraal onderwijscomplex aan De Groote Vliet

31 januari 2020

Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) wil eind 2021 de leerlingen van het Rodenborch-College en het huidige Jeroen Bosch College in één nieuw schoolgebouw onderbrengen. Ook worden sportvoorzieningen gebouwd waar zowel de scholen als sportverenigingen gebruik van gaan maken. Het nieuwe schoolgebouw en de sportvoorzieningen worden een bijna compleet energieneutraal onderwijsgebouw. Het grote dakoppervlak leent zich prima voor zonnepanelen. 

Met deze bouw ontstaat een scholengemeenschap die helemaal past bij de ambities die de bestuurders van ’s-Hertogenbosch ook voor ogen hebben: “We willen toewerken naar een duurzaam ’s-Hertogenbosch in 2050. Een klimaatneutrale leeromgeving past daar helemaal bij. Mooi om te zien hoe OMO op dit voor hen logische moment deze stap maakt”.

Talentontwikkeling

De omgeving die er in 2021 komt te staan, ondersteunt de leerlingen ook in het leren en ontwikkelen van hun talenten. Het ontwikkelen van je talenten gebeurt buiten, en ook binnen de schoolomgeving. “In ’s-Hertogenbosch willen we graag dat jongeren de kans krijgen om te ontdekken waar zij goed in zijn en welke interesse ze hebben. Goed onderwijs draagt bij aan het welzijn van een jongere en het ontwikkelen van talent. En zeker, een fijne leeromgeving zoals dit schoolgebouw en sportvoorzieningen wordt, helpt daar zeker bij”, aldus de wethouders.

Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan moet uiteindelijk de school, sportvoorzieningen en verkeersaanpassing mogelijk maken. OMO koopt daarom een kavel op de locatie Groote Vliet van ongeveer 2,5 hectare. De eerste werkzaamheden aan riool, kabels en leidingen vinden al plaats. 

Het OMO werkt nu aan een ontwerp voor het nieuwe schoolgebouw. Nadat het voorstel in de gemeenteraad is vastgesteld, kan OMO in het najaar een omgevingsvergunning aanvragen voor de nieuwbouw. 

Na de informatieavond begin vorig jaar en het bekend maken van het voorontwerp bestemmingsplan Scholengemeenschap, geeft het college nu het ontwerpbestemmingsplan vrij voor zienswijzen.